This post is also available in: Swedish

LappugglaLappuggla
Sångsvan
Strandskata
Slaguggla
Skäggdopping
Skärfläcka
Bäver
Svartsnäppa
Gluttsnäppa

Niclas Ahlberg Nature Photography – Välkommen till min värld av naturbilder