Alpjärnsparv – Fotad i Gressoney, Italien, januari 2015