Taggarkiv: Betade strandängar

Artikel i Sveriges Natur om vikten av betade strandängar

I senaste utgåvan av Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur har Niclas Ahlberg skrivit en artikel där han betonar vikten av att bevara de små boskapsbesättningar som håller betesmarkerna öppna längs med Sveriges kuster.