This post is also available in: Engelska

Afrikansk buffel – Syncerus caffer

Afrikansk buffel – Syncerus caffer
är ett partåigt hovdjur som förekommer över stora delar av Afrika. Individerna når en kroppslängd mellan 170 och 340 cm, en mankhöjd mellan 100 och 170 cm samt en svanslängd av 70 till 110 cm. Vikten varierar mellan 300 och 900 kg, honor är allmänt mindre än hannar. Det finns stora skillnader mellan de olika underarterna angående storlek och andra kännetecken. Underarten S. c. caffer som förekommer på savannen i östra Afrika är nästan dubbelt så stor som underarten S. c. nana som lever i centralafrikanska regnskogar. Bredvid människan har afrikanska bufflar nästan inga fiender. Lejon, fläckiga hyenor, geparder och leoparder försöker ibland döda ett ungdjur eller sjuka individer. Friska bufflar är bra på att försvara sig och angriparen tvingas oftast till flykten. I sällsynta fall blev lejonet till och med dödat av buffeln. Ibland faller enskilda vuxna bufflar offer för lejon eller blir byte för krokodiler när de korsar en flod.

En större plåga för buffeln är parasiter som fästingar som sitter på buffelns hud. Därför förekommer ofta starar av släktet oxhackare (Buphagus) på buffelns rygg som livnär sig av dessa snyltgäster. Den afrikanska buffeln, som tillhör de ”fem stora”, är ansedd som ett farligt vilt djur och dödar varje år många människor. Det är oftast sårade djur eller ensamma tjurar som går till angrepp.