This post is also available in: Engelska

Skarvar/ Pelikaner

Öronskarv Double-crested cormorant Nannopterum auritum

Öronskarv – Nannopterum auritum – Double-crested cormorant

är en vida spridd nordamerikansk fågel i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar. Den är återigen en vanligt förekommande fågel efter att tidigare ha påverkats av både jakt och DDT.
Hornpelikan, American white pelican,

Hornpelikan – Pelecanus erythrorhynchos- American white pelican

Hornpelikan - Pelecanus erythrorhynchos- American white pelican
är en nordamerikansk fågel i familjen pelikaner inom ordningen pelikanfåglar. Av de tre förekommande pelikanarter i Amerika är hornpelikanen den enda med svartvit fjäderdräkt.
Ormhalsfågel, Anhinga, anhinga anhinga, Florida

Ormhalsfågel – Anhinga – Anhinga anhinga

Ormhalsfåglar (Anhingidae) är en familj som omfattar det enda släktet Anhinga. Ormhalsfåglarna har en mycket lång, smal hals, smärt kropp och långa vingar. De lever nästan uteslutande av fisk, som de fångar genom att den långa halsen skjuter ut som en harpun och spetsar fisken på den vassa näbben eller griper den mellan näbbhalvorna. I vattnet simmar de mycket djupt med endast huvudet och en bit av halsen ovanför vattenytan.
Brun pelikan, Brown pelican, Pelecanus occidentalis, Florida

Brun pelikan – Pelecanus occidentalis – Brown pelican

Brun pelikan (Pelecanus occidentalis) är den minsta av världens åtta pelikanarter, och återfinns vid kusterna i Amerika. Brun pelikan är en av tre pelikaner som återfinns på västra halvklotet och en av två pelikanarter som födosöker genom att dyka under vattnet. Den bruna pelikanen har lång hals, stor näbb, en säck i undernäbben och korta ben med simhud mellan tårna. Den är 100–137 centimeter lång med ett vingspann på cirka två meter. Vikten är mellan två och fem kilogram. I häckningstid har den gult huvud och vitsvart hals. När den inte häckar är halsen vit.
Krushuvad pelikan

Krushuvad pelikan – Pelecanus crispus

Dvärgskarv

Dvärgskarv – Microcarbo pygmaeus

Vit pelikan

Vit pelikan – Pelecanus onocrotalus

Magellanskarv

Magellanskarv – Phalacrocorax magellanicus

Kejsarskarv

Kejsarskarv – Phalacrocorax atriceps

Storskarv

Storskarv – Phalacrocorax carbo

Toppskarv

Toppskarv – Gulosus aristotelis