This post is also available in: Engelska

Alla 466 /Adam och Eva 0 /Afrikansk buffel 0 /Afrikansk paradisflugsnappare 0 /aftonfalk 0 /Ägretthäger 0 /Alfågel 0 /Alförrädare 0 /Älg 0 /Älggräspärlemorfjäril 0 /Alkekung 0 /Alkor 6 /Alpjärnsparv 0 /Alpkaja 0 /Alpnycklar 0 /Amerikansk gråhäger 0 /Amerikansk ibisstork 0 /Amerikansk kråka 0 /Amerikansk saxnäbb 0 /Amerikansk sultanhöna 0 /Amiral 0 /Ängshök 0 /Ängsnycklar 0 /Ängspärlemorfjäril 0 /Ängspiplärka 0 /Antarktisk pälssäl 0 /Antarktislabb 0 /Antarktistärna 0 /Antarktisvalfågel 0 /Apollofjäril 0 /Ärlor och piplärkor 0 /Årta 0 /Ärtsångare 0 /Åsnepingvin 0 /Backsvala 0 /Balkanspett 0 /Bälteskungsfiskare 0 /Bandvingad vråk 0 /Bästa bilder 0 /Bästa bilderna 2014 0 /Bästa bilderna 2015 0 /Bästa bilderna 2016 0 /Bästa bilderna 2017 0 /Bästa bilderna 2018 0 /Bästa bilderna 2019 0 /Bästa bilderna 2020 0 /Bästa bilderna 2021 0 /Bäver 0 /Bergand 0 /Bergfink 0 /Berglärka 0 /Bergstajgasångare 0 /Berguv 0 /Biarritz 0 /Biätare 0 /Björktrast 0 /Blå Kärrhök 0 /Blåhäger 0 /Blåhake 0 /Blåkråka 0 /Blåmes 0 /Blandade Blommor 0 /Blandade dagfjärilar 0 /Bläsand 0 /Bläsgås 0 /Blåsippa 0 /Blogginlägg 0 /Bofink 0 /Brandkronad kungsfågel 0 /Brandområdet 0 /Bred trollslända 0 /Bredbrämad bastardsvärmare 0 /Brednäbbad simsnäppa 0 /Bredstjärtad labb 0 /Brokpetrell 0 /Bronsibis 0 /Brudand 0 /Brudsporre 0 /Brun Glada 0 /Brun Kärrhök 0 /Brun pelikan 0 /Brunand 0 /Brunbjörn 0 /Brunhättad skogssångare 0 /Brunsprötad skymningssvärmare 0 /Brushane 0 /Busksångare 0 /Buskskvätta 0 /Ceylonblåskata 0 /Ceylongrodmun 0 /Ceylonmakak 0 /Citronärla 0 /Citronfjäril 0 /Commersons delfin 0 /Dagfjärilar 0 /Dagfjärilsmätare 0 /Däggdjur 0 /dalripa 0 /Dårgräsfjäril 0 /Domherre 0 /Doppingar 6 /Dovhjort 0 /Drillsnäppa 0 /Dubbelbeckasin 0 /Dubbelnycklar 0 /Dubbeltrast 0 /Duvhök 0 /Duvor 5 /Dvärgbeckasin 0 /Dvärgkanadagås 0 /Dvärglärka 0 /Dvärgmås 0 /Dvärgrördrom 0 /Dvärgskarv 0 /Dvärgsnäppa 0 /Dvärgsparv 0 /Ejder 0 /Ekorre 0 /Enfärgad seglare 0 /Enkelbeckasin 0 /Entita 0 /Eriks bok 0 /Falkar 9 /Falklandsångbåtsand 0 /Fälthare 0 /Fältpiplärka 0 /Fältsippa 0 /Familjen 0 /Fasan 0 /Finkar 17 /Fiskar 0 /Fiskgjuse 1 /Fiskmås 0 /Fisktärna 0 /Fjällabb 0 /Fjällpipare 0 /Fjällräv 0 /Fjällripa 0 /Fjällvråk 0 /Fjärilar 41 /Fläcknycklar 0 /Flickslända 0 /Flikstrandpipare 0 /Flodnejonöga 0 /Flodsångare 0 /Flugblomster 0 /Flugsnappare 0 /Forsärla 0 /Fuerteventura family 0 /Gädda 0 /Gamar 5 /Gärdsmyg 0 /Gärdsmygar 0 /Gåsgam 0 /Gepard 0 /Glador 2 /Glasögonsångare 0 /Gluttsnäppa 0 /Gök 0 /Gökar 0 /Göknycklar 0 /Göktyta 0 /Gotland 1 /Gotlandsguiden 0 /Gotlandsguiden sommar 0 /Gotlandsguiden vår 0 /Gotlandssippa 0 /Grå flugsnappare 0 /Grå kattfågel 0 /Grågam 0 /Grågås 0 /Gråhäger 0 /Gråhakedopping 0 /Gråhuvad albatross 0 /Gransångare 0 /Gråsäl 0 /Gräsand 0 /Gräshoppssångare 0 /Gråsiska 0 /Gråsparv 0 /Gråspett 0 /Gråtrut 0 /Gravand 0 /Groddjur 0 /Grön dvärgbiätare 0 /Grönbena 0 /Grönfink 0 /Grönfläckig vitfjäril 0 /Gröngöling 0 /Grönkulla 0 /Grönryggig häger 0 /Grönsångare 0 /Grönsiska 0 /Grönvit nattviol 0 /Guckusko 0 /Gulärla 0 /Gulfläckad ängstrollslända 0 /Gulhämpling 0 /Gulkronad natthäger 0 /Gulnäbbad kricka 0 /Gulnäbbad lira 0 /Gulnäbbad slidnäbb 0 /Gulnäbbad stjärtand 0 /Gulsparv 0 /Gulyxne 0 /Hackspettar 10 /Hägrar, storkar och tranor 0 /Hagtornsfjäril 0 /Hakremspingvin 0 /Halsbandsflugsnappare 0 /Hämpling 0 /Härfågel 0 /Härmsångare 0 /Häst 0 /Havsbortsmaskar 0 /Havsfåglar 0 /Havslöpare 0 /Havsöring 0 /Havsörn 0 /Havssula 0 /Havstrut 0 /Hökar 2 /Hökörn 0 /Höksångare 0 /Hökuggla 0 /Hönsfåglar 7 /Hornpelikan 0 /Hornuggla 0 /Horsten 0 /Huggorm 0 /Humledagsvärmare 0 /Igelkott 0 /Insekter 49 /Is 0 /Isabellastenskvätta 0 /Isbjörn 0 /Islandsknipa 0 /Ismås 0 /Ispetrell 0 /Jaktfalk 0 /Japan 0 /Japansk rödräv 0 /Järnsparv 0 /Järv 0 /Jättestormfågel 0 /Johannesnycklar 0 /Jorduggla 0 /Juvelvingar 0 /Kaja 0 /Kålfjäril 0 /Kalkongam 0 /Kamgräsfjäril 0 /Kanadagås 0 /Kanariepiplärka 0 /Kanin 0 /Kapverdepetrell 0 /Karolinagärdsmyg 0 /Kärrhökar 0 /kärrknipprot 0 /Kärrsångare 0 /Kärrsnäppa 0 /Kaspisk pipare 0 /Kattdjur 0 /Kattdjur 0 /Kattuggla 0 /Kejsarörn 0 /Kejsarskarv 0 /Kelpgås 0 /Kerguelenpetrell 0 /Kitesurfing vatten 1 /Kitesurfing/Kitewing Vinter 1 /Klipphopparpingvin 0 /Knärot 0 /Knipa 0 /Knölsvan 0 /Knölsvärta 0 /Knubbsäl 0 /Kohäger 0 /Koltrast 0 /Kornknarr 0 /Kornsparv 0 /Korp 0 /Korpgam 0 /Korsspindel 0 /Korttålärka 0 /Kråka 0 /Kråkfåglar 11 /Kricka 0 /Krushuvad pelikan 0 /Krutbrännare 0 /Kungsfågel 0 /Kungsfåglar 0 /Kungsfiskare 0 /Kungsfiskare (vanlig) 0 /Kungsörn 0 /Kungspingvin 0 /Kungstärna 0 /Kustlabb 0 /Kustpipare 0 /Kustsnäppa 0 /Kvickgräsfjäril 0 /Ladusvala 0 /Lamm 0 /Lammgam 0 /Landskap 10 /Landskap 2018 0 /Landskap 2019 0 /Landskap 2020 0 /Landskap 2021 0 /Landskap 2022 0 /Landskap 2023 0 /Landskap 2024 0 /Långstjärtad ängstrupial 0 /Lankesisk elefant 0 /Lappmes 0 /Lappsparv 0 /Lappuggla 0 /Lärkfalk 0 /Lärkor 6 /Lavskrika 0 /Lejon 0 /Leopard 0 /Ljungpipare 0 /Ljusgul höfjäril 0 /Ljusryggig albatross 0 /Lommar 0 /Lövgroda 0 /Lövsångare 0 /Luktgräsfjäril 0 /Lundsångare 0 /Lunnefågel 0 /Macaronipingvin 0 /Madeira 0 /Magellangås 0 /Magellanskarv 0 /Makaonfjäril 0 /Mandarinand 0 /Måsfåglar, tärnor och labbar 31 /Medelhavstrut 0 /Mesar 9 /Mgama mwanzae 0 /Midsommarblåvinge 0 /Mindre flugsnappare 0 /Mindre guldvinge 0 /Mindre hackspett 0 /mindre sångsvan 0 /Mindre strandpipare 0 /Mindre tåtelsmygare 0 /Mindre vattensalamander 0 /Minervauggla 0 /Mink 0 /Morkulla 0 /Mosaiktrollsländor 0 /Mosnäppa 0 /Myrsnäppa 0 /Myrspov 0 /Myskoxe 0 /Näktergal 0 /Nässelfjärilar 0 /Nästrot 0 /Nattfjärilar 0 /Nattfotografier 1 /Natthäger 0 /Nattskärra 0 /Nattviol 0 /Nordafrikansk borstekorre 0 /Nötkråka 0 /Nötskrika 0 /Nötväcka 0 /Oceanlöpare 0 /Ödlor 0 /Ökenlöpare 0 /Ökensångare 0 /Ökentrumpetare 0 /Oman 1 /Orkidéer 0 /Ormar 0 /Ormörn 0 /Ormvråk 0 /Örnar 8 /Örnvråk 0 /Öronskarv 0 /Orre 0 /Ortolansparv 0 /Östfibi 0 /Östlig rävekorre 0 /Pandabok 0 /Pärlemorfjärilar 0 /Pärluggla 0 /Pilfink 0 /Pilgrimsfalk 0 /Pingviner 0 /Praktejder 0 /Praktfåglar 0 /Praktsporre 0 /Prärielöpare 0 /Prärietrana 0 /Prärieuggla 0 /Primater 0 /Prutgås 0 /Przewalskis häst 0 /Puktörneblåvinge 0 /Pungmes 0 /Purpurhäger 0 /Purpurknipprot 0 /Rådjur 0 /Råka 0 /Rallar 5 /Rallhäger 0 /Rapphöna 0 /Rapsfjäril 0 /Rariteter 0 /Rariteter i Sverige 0 /Ren 0 /Reptiler 0 /Resor 19 /Ringduva 0 /Ringnäbbad mås 0 /Ringtrast 0 /Röd Glada 0 /Röd skogslilja 0 /Rödbena 0 /Rödfalk 0 /Rödhake 0 /Rödhuvad dykand 0 /Rödhuvad törnskata 0 /Rödräv 0 /Rödspov 0 /Rödstjärt 0 /Rödvingetrast 0 /Rödvingetrupial 0 /Rörhöna 0 /Rörsångare 0 /Rosenfink 0 /Rosenskedstork 0 /Rosentärna 0 /Roskarl 0 /Rostand 0 /Rostgumpsvala 0 /Rosthäger 0 /Rostsångare 0 /Rostsparv 0 /Rovfåglar 50 /Sädesärla 0 /Sädgås 0 /Sälar 0 /Salepsrot 0 /Sälgskimmerfjäril 0 /Salskrake 0 /sammetshätta 0 /Sandgräsfjäril 0 /Sandlöpare 0 /Sångare 0 /Sånglärka 0 /Sångsvan 0 /Sankte Pers nycklar 0 /Savannelefant 0 /Sävsångare 0 /Sävsparv 0 /Sexfläcking bastardsvärmare 0 /Sibirisk järnsparv 0 /Sidensvans 0 /Silkeshäger 0 /Sillgrissla 0 /Silltrut 0 /Silversmygare 0 /Silvertärna 0 /Sinharaja 0 /Sisel 0 /Sjöfåglar 34 /Sjöorre 0 /Skäggdopping 0 /Skäggmes 0 /Skäggtärna 0 /Skalbaggar 0 /Skärfläcka 0 /Skärpiplärka 0 /Skärsnäppa 0 /Skarvar/Pelikaner 11 /Skata 0 /Skedand 0 /Skedstork 0 /Skidor 0 /Skogsduva 0 /Skogshare 0 /Skogsknipprot 0 /Skogsnätfjäril 0 /Skogsnycklar 0 /Skogsödla 0 /Skogssnäppa 0 /Skräntärna 0 /Skrattmås 0 /Slaguggla 0 /Slåttergräsfjäril 0 /Slidnäbbar 0 /Smådopping 0 /Smalnäbbad simsnäppa 0 /Smålom 0 /Småskrake 0 /Småsnäppa 0 /Småspov 0 /Småtärna 0 /Småvessla 0 /Smutsgam 0 /Snatterand 0 /Snöfink 0 /Snöhäger 0 /Snok 0 /Snösparv 0 /Sommargylling 0 /Sothöna 0 /Sotvingad mås 0 /Spansk sparv 0 /Sparvar 0 /Sparvhök 0 /Sparvuggla 0 /Spetsbergsgås 0 /Spetsbergsgrissla 0 /Spetsstjärtad petrell 0 /Spillkråka 0 /Spindlar 0 /Spovsnäppa 0 /Sri Lanka 0 /Sri lanka fauna 0 /Sri Lankas fåglar 0 /Stäpphök 0 /Stäppörn 0 /Stare 0 /Steglits 0 /Stenfalk 0 /Stenknäck 0 /Stenskvätta 0 /Stjärtand 0 /Stjärtmes 0 /Storfläckig pärlemorfjäril 0 /Storlom 0 /Stormfågel 0 /Större båtstjärt 0 /Större beckasinsnäppa 0 /Större dagsvärmare 0 /Större gulbena 0 /Större hackspett 0 /Större korsnäbb 0 /Större lira 0 /Större skrikörn 0 /Större strandpipare 0 /Större topptyrann 0 /Storsäl 0 /Storskarv 0 /Storskrake 0 /Storspov 0 /Stortrapp 0 /Strandskata 0 /Strimkarakara 0 /Strömand 0 /Strömstare 0 /Styltlöpare 0 /Svalbard 0 /Svalor 4 /Svalstjärtsglada 0 /Svanar och Gäss 13 /Svärmare 0 /Svart rödstjärt 0 /Svart stork 0 /Svärta 0 /Svartbent strandpipare 0 /Svartbrynad albatross 0 /Svartbukig visseland 0 /Svartfläckig blåvinge 0 /Svarthakad buskskvätta 0 /Svarthakedopping 0 /Svarthalsad dopping 0 /Svarthalsad trast 0 /Svarthätta 0 /Svarthuvad mås 0 /Svarthuvad trut 0 /Svartkråka 0 /Svartmes 0 /Svartnäbbad islom 0 /Svartpannad törnskata 0 /Svartsnäppa 0 /Svarttärna 0 /Svartvingad vadarsvala 0 /Svartvit flugsnappare 0 /Svartvit skogssångare 0 /Svävdagsvärmare 0 /Sydamerikansk strandskata 0 /Sydgeorgien och Falklandsöarna 0 /Sydgeorgisk piplärka 0 /Sydlig elefantsäl 0 /Sydlig kungsalbatross 0 /Sydstormfågel 0 /Taigasångare 0 /Talgoxe 0 /Tallbit 0 /Talltita 0 /Taltrast 0 /Tamduva 0 /Tanzania 0 /Tärnmås 0 /Tättingar 128 /Tavvavuoma 0 /Tistelfjäril 0 /Tjäder 0 /Tjockfot 0 /Tjocknäbbad dopping 0 /Tjocknäbbad strandpipare 0 /Tobisgrissla 0 /Tofsand 0 /Tofslärka 0 /Tofsmes 0 /Tofsvipa 0 /Toppskarv 0 /Tordmule 0 /Tornfalk 0 /Törnsångare 0 /Tornseglare 0 /Törnskata 0 /Törnskator 0 /Tosteblåvinge 0 /Trädgårdssångare 0 /Trädkrypare 0 /Trädlärka 0 /Trädpiplärka 0 /Trana 0 /Trappar 0 /Trastar 8 /Trastsångare 0 /Trefärgad häger 0 /Tretåig hackspett 0 /Tretåig mås 0 /Trollsländor 4 /Trupialer 0 /Tundrasnäppa 0 /Turkduva 0 /Turturduva 0 /Tussilago 0 /Tvåblad 0 /Tvättbjörn 0 /Tyranner 0 /Ugglor, Nattskäror och grodmunnar 15 /Ungern 0 /Utter 0 /UW-Photo 0 /Vadare 52 /Vaktel 0 /Valar 0 /Valross 0 /Vandringsalbatross 0 /Vanlig groda 0 /Vanlig padda 0 /Väpplingblåvinge 0 /Varangerhalvön 1 /Varfågel 0 /Varg 0 /Vattenrall 0 /Vävare 0 /Vaxnycklar 0 /Växter 0 /Videsparv 0 /vigg 0 /Vildsvin 0 /Vinterhämpling 0 /Violett blåvinge 0 /Vit ibis 0 /Vit pelikan 0 /Vit skogslilja 0 /Vit stork 0 /Vitfläckig guldvinge 0 /Vitgumpad buskskvätta 0 /Vithakad petrell 0 /Vitkindad gås 0 /Vitögd dykand 0 /Vitryggig hackspett 0 /Vitsippa 0 /Vitstrupig näktergal 0 /Vittrut 0 /Vitvingad tärna 0 /Vitvingad trut 0 /Vråkar 4 /Willet 0
Öronskarv Double-crested cormorant Nannopterum auritum

Öronskarv – Nannopterum auritum – Double-crested cormorant

Svartbukig visseland Dendrocygna autumnalis Black-bellied Whistling-Duck

Svartbukig visseland – Dendrocygna autumnalis – Black-bellied Whistling-Duck

Svalstjärtsglada Swallow-tailed kite Florida Everglade

Svalstjärtsglada – Elanoides forficatus – Swallow-tailed kite

Amerikansk sultanhöna, Purle gallinule, Florida, Porphyrio martinicus

Amerikansk sultanhöna – Porphyrio martinicus – Purple gallinule

Sotvingad mås, Laughing gull, Leucophaeus atricilla, Florida

Sotvingad mås – Leucophaeus atricilla – Laughing gull

Ringnäbbad mås Ringbilled gull Larus delawarensis

Ringnäbbad mås – Larus delawarensis – Ring-billed gull

Rödvingetrupial, Red-winged blackbird, Trupialer, Florida

Rödvingetrupial – Agelaius phoeniceus – Red-winged Blackbird

Bandvingad vråk – Buteo lineatus – Red-shouldered hawk

Brunhöttat skogssångare, Palm warbler, Setophaga palmarum, Florida

Brunhättad skogssångare – Setophaga palmarum – Palm warbler

Röd kardinal – Cardinalis cardinalis – Northern Cardinal

Mindre beckasinsnäppa, Short-billed dowitcher,

Mindre beckasinsnäppa – Limnodromus griseus – Short-billed dowitcher

Kungstärna, Royal tern, Thalasseus maximus, Florida

Kungstärna – Thalasseus maximus – Royal tern

Grå kattfågel Grey catbird Dumetella carolinensis, Trastar

Grå kattfågel – Dumetella carolinensis – Gray Catbird

Större topptyrann, Great crested flycatcher, Florida, tyranner

Större topptyrann – Myiarchus crinitus – Great crested flycatcher

Östfibi, Eastern fibi, Sayornis phoebe, Florida

Östfibi – Sayornis phoebe – Eastern phoebe

Dvärgsnäppa, Least sandpiper, Calidris minutilla, Vadare, Shorebirds, Florida

Dvärgsnäppa – Calidris minutilla – Least Sandpiper

Karolinagärdsmyg – Thryothorus ludovicianus – Carolina wren

Amerikansk kråka, American crow, Kråkfåglar, Florida

Amerikansk kråka – Corvus brachyrhynchos – American crow

Flikstrandpipare, Semipalmated plover, Florida, Charadrius semipalmatus

Flikstrandpipare – Charadrius semipalmatus – Semipalmated plover

Svartvit skogssångare, Black-and-white warbler, Mniotilta varia, Florida

Svartvit skogssångare – Mniotilta varia – Black-and-white warbler

Karolinaspett, Red-bellied woodpecker, Florida

Karolinaspett – Melanerpes carolinus – Red-bellied woodpecker

Tjocknäbbad dopping, Pied-billed grebe, Podilymbus podiceps

Tjocknäbbad dopping – Podilymbus podiceps – Pied-billed grebe

Tundrasnäppa, Western sandpiper, Florida

Tundrasnäppa – Calidris mauri – Western sandpiper

Tjocknäbbad strandpipare, Wilson plover, Florida

Tjocknäbbad strandpipare – Anarhynchus wilsonia – Wilson plover

Willet, Tringa semipalmata, Florida

Willet – Tringa semipalmata

Amerikansk saxnäbb, black skimmer, Florida

Amerikansk saxnäbb – Rynchops niger – Black skimmer

Större båtstjärt, Boat-tailed grackle, Florida

Större båtstjärt – Quiscalus major – Boat-tailed grackle

Florida

Landskap 2024 – Landscape 2024

Virginiauv, Great horned owl, Bubo virginianus

Virginiauv – Bubo virginianus – Great horned owl

Kråsuggla, Barred owl, Owls, Florida

Kråsuggla – Strix varia – Barred owl

Hornpelikan, American white pelican,

Hornpelikan – Pelecanus erythrorhynchos- American white pelican

Ormhalsfågel, Anhinga, anhinga anhinga, Florida

Ormhalsfågel – Anhinga – Anhinga anhinga

Brun pelikan, Brown pelican, Pelecanus occidentalis, Florida

Brun pelikan – Pelecanus occidentalis – Brown pelican

Prärieuggla, Burrowing owl

Prärrieuggla – Athene cunicularia – Burrowing owl

Fåglar och djur i Florida

Isabellastenskvätta

Isabellastenskvätta – Oenanthe isabellina

Svartkråka

Svartkråka – Corvus (corone) corone

Island

Landskap 2023

Islandsknipa – Bucephala islandica

Strömand

Strömand – Histrionicus histrionicus

Rödfalk

Rödfalk – Falco naumanni

Rostsångare – Curruca iberiae

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett – Dendrocopos leucotos

Brudand

Brudand – Aix sponsa

Dvärgbeckasin

Dvärgbeckasin – Lymnocryptes minimus

Mandarinand

Mandarinand – Aix galericulata

Bakborstig rovmask

Bakborstig rovmask

Skyddad: Tavvavuoma

juni 6, 2022

Landskap 2022

Lunnefågel

Lunnefågel – Fratercula arctica

Busksångare

Busksångare – Acrocephalus dumetorum

Sångsvan

Landskap 2021

Kaspisk pipare

Kaspisk pipare

Korsspindel

Korsspindel – Araneus diadematus

Trädgårdssångare

Trädgårdssångare – Sylvia borin

Grönfläckig vitfjäril

Grönfläckig vitfjäril – Pontia daplidice

Vitgumpad buskskvätta

Vitgumpad buskskvätta – Saxicola maurus

Vinterhämpling

Vinterhämpling – Linaria flavirostris

Sysne

Landskap 2020

Gröngöling

Gröngöling – Picus viridis

Svathalsad trast

Svarthalsad trast – Turdus atrogularis

Sommargylling

Sommargylling (Oriolus oriolus)

Balkanspett

Balkanspett – Dendrocopos syriacus

Vitögd dykand

Vitögd dykand – Aythya nyroca

Vattenrall

Vattenrall – Rallus aquaticus

Krushuvad pelikan

Krushuvad pelikan – Pelecanus crispus

Vitvingad tärna

Vitvingad tärna – Chlidonias leucopterus

Ökensångare

Ökensångare – Sylvia nana

Dvärgskarv

Dvärgskarv – Microcarbo pygmaeus

Svarttärna

Svarttärna – Chlidonias niger

Ljusgul höfjäril

Ljusgul höfjäril – Colias hyale

Norsholmen

Landskap 2019

Styltlöpare

Styltlöpare – Himantopus himantopus

Tistelfjäril

Tistelfjäril – Cynthia cardui

Puktörneblåvinge

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Häggspinnmal

Blandade fjärilar och insekter

Svävdagsvärmare

Svävdagsvärmare – Hemaris tityus

Humledagsvärmare

Humledagsvärmare – Hemaris fuciformis

Brunsprötad skymningssvärmare

Brunsprötad skymningssvärmare – Hyles gallii

Större dagsvärmare

Större dagsvärmare – Macroglossum stellatarum

Svarthuvad trut

Svarthuvad trut – Ichthyaetus ichthyaetus

Vit pelikan

Vit pelikan – Pelecanus onocrotalus

Skäggtärna

Skäggtärna – Chlidonias hybrida

Korttålärka

Korttålärka – Calandrella brachydactyla

Glasögonsångare

Glasögonsångare – Sylvia conspicillata

Ökentrumpetare – Bucanetes githagineus

Ökenlöpare – Cursorius cursor

Fuerteventura

Spansk sparv

Spansk sparv – Passer hispaniolensis

Dvärglärka

Dvärglärka – Alaudala rufescens

Sydgeorgien och Falklandsöarna

Sydamerikansk strandskata – Haematopus ater

Magellanskarv

Magellanskarv – Phalacrocorax magellanicus

Kejsarskarv

Kejsarskarv – Phalacrocorax atriceps

Tofsand

Tofsand – Lophonetta specularioides

Gulnäbbad kricka

Gulnäbbad kricka – Anas flavirostris

Magellangås

Magellangås – Chloephaga picta

Falklandsångbåtsand

Falklandsångbåtsand – Tachyeres brachypterus

Kelpgås

Kelpgås – Chloephaga hybrida

Strimkarakara

Strimkarakara – Phalcoboenus australis

Långstjärtad ängstrupial – Leistes loyca

Sydgeorgisk piplärka

Sydgeorgisk piplärka – Anthus antarcticus

Kalkongam

Kalkongam – Cathartes aura

Gulnäbbad stjärtand

Gulnäbbad stjärtand – Anas georgica

Gulnäbbad slidnäbb

Gulnäbbad slidnäbb – Chionis albus

Antarktistärna

Antarktistärna – Sterna vittata

Rostsparv

Rostsparv – Emberiza caesia

Antarktislabb

Antarktislabb – Stercorarius antarcticus

Midsommarblåvinge

Midsommarblåvinge – Aricia artaxerxes

Skalbaggar – Coleoptera

Älggräsfjäril

Älggräspärlemorfjäril – Brenthis ino

Slåttergräsfjäril

Slåttergräsfjäril – Maniola jurtina

Madeirakålfjäril

Kålfjäril – Pieris brassicae

Bredbrämad bastardsvärmare

Bredbrämad bastardsvärmare – Zygaena lonicerae

Gulfläckad ängstrollslända

Gulfläckad ängstrollslända – Sympetrum flaveolum

Storfläckig pärlemorfjäril

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Vitfläckig guldvinge

Vitfläckig guldvinge – Lycaena virgaureae

Större beckasinsnäppa

Större beckasinsnäppa – Limnodromus scolopaceus

Mindre Guldvinge

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Enfärgad seglare

Enfärgad seglare – Apus unicolor

Tärnmås

Tärnmås – Xema sabini

Rosentärna

Rosentärna – Sterna dougallii

Stäpphök 1K

Stäpphök – Circus macrourus

Kanariepiplärka

Kanariepiplärka – Anthus berthelotii

Bredstsjärtad labb

Bredstjärtad labb – Stercorarius pomarinus

Större lira

Madeira – Havsfågel

Nattfjärilar

Sandgräsfjäril

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele

Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge – Maculinea arion

Sälgskimmerfjäril

Sälgskimmerfjäril – Apatura iris

Violett blåvinge

Violett blåvinge – Plebeius optilete

Väpplingblåvinge hane

Väpplingblåvinge – Polyommatus dorylas

Makaon

Makaon – Papilio machaon

Pärluggla

Pärluggla – Aegolius funereus

Rödspov

Rödspov – Limosa limosa

Sjöorre

Sjöorre – Melanitta nigra

Alpkaja – Pyrrhocorax graculus

Flicksländor och jungfrusländor – Zygoptera

Skyddad: Gotlandsguiden Sommar

februari 12, 2018

Skyddad: Gotlandsguiden – vår

februari 12, 2018
Silversmygare

Silversmygare – Hesperia comma

Svarthalsad dopping – Podiceps nigricollis

Sädgås – Anser fabalis

Tamduva – Columba livia domest

Skyddad: Gotlandsguiden – Höst och vinter

februari 9, 2018
Salskrake

Salskrake – Mergellus albellus

Lärkfalk – Falco subbuteo

Större gulbena – Tringa melanoleucaI

Landskap 2018

Spetsbergsgås

Spetsbergsgås – Anser brachyrhynchus

Rödhuvad dykand

Rödhuvad dykand – Netta rufina

Bergand

Bergand – Aythya marila

Rapsfjäril

Rapsfjäril – Pieris napi

Stenskvätta

Stenskvätta – Oenanthe oenanthe

Entita

Entita – Poecile palustris

Prutgås

Prutgås – Branta bernicla

Stenfalk

Stenfalk – Falco columbarius

Brandkronad kungsfågel – Regulus ignicapilla

Bläsgås

Bläsgås – Anser albifrons

Videsparv – Emberiza rustica

Minervauggla – thene noctua

Dubbeltrast

Dubbeltrast – Turdus viscivorus

Ungern

Ängshök

Ängshök – Circus pygargus

Rostand

Rostand – Tadorna ferruginea

Kornknarr

Kornknarr – Crex crex

Turturduva – Streptopelia turtur

Ismås – Pagophila eburnea

Is

Spetsbergsgrissla – Uria lomvia

Alkekung

Alkekung – Alle alle

Rapphöna

Rapphöna – Perdix perdix

Myrsnäppa

Myrsnäppa – Calidris falcinellus

Backsvala

Backsvala – Riparia riparia

Härmsångare

Härmsångare – Hippolais icterina

Mosnäppa

Mosnäppa – Calidris temminckii

Rosenfink

Rosenfink – Carpodacus erythrinus

Knölsvärta – Melanitta deglandi

Större korsnäbb – Loxia pytyopsittacus

Tobisgrissla – Cepphus grylle

Svalbard

Tosteblåvinge – elastrina argiolus

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Hämpling

Hämpling – Linaria cannabina

Skogsnätfjäril

Skogsnätfjäril – Mellicta athalia

Luktgräsfjäril

Luktgräsfjäril – Aphantopus hyperantus

Mindre tåtelsmygare – Thymelicus lineola

Kvickgräsfjäril – Pararge aegeria

Sexfläckig batardsvärmare

Sexfläckig bastardsvärmare – Zygaena filipendulae

Landskap 2017

Berglärka – Eremophila alpestris

Sri Lankas fåglar

Ceylonblåskata – Urocissa ornata

Ceylongrodmun – Batrachostomus moniliger

Sri Lanka’s fauna

Sinharaja Rain forest

Pilfink

Pilfink – Passer montanus

Snösparv

Snösparv – Plectrophenax nivalis

Bergstajgasångare

Bergtajgasångare – Phylloscopus humei

Sibirisk järnsparv – Prunella montanella

Kamgräsfjäril – Coenonympha pamphilus

Hagtornsfjäril

Hagtornsfjäril – Aporia crataegi

Grönsångare

Grönsångare – Phylloscopus sibilatrix

Amiral – Vanessa atalanta

Törnsångare

Törnsångare – Sylvia communis

Tornseglare

Tornseglare – Apus apus

Svarthuvad mås – Ichthyaetus melanocephalus

Småspov

Småspov – Numenius phaeopus

Skogssnäppa

Skogssnäppa – Tringa ochropus

Nässelfjäril

Nässelfjäril – Aglais urticae

Morkulla – Scolopax rusticola

Medelhavstrut – Larus michahellis

Gulärla

Gulärla – Motacilla flava

Tajgasångare

Tajgasångare – Phylloscopus inornatus

Trädpiplärka

Trädpiplärka – Anthus trivialis

Sånglärka

Sånglärka – Alauda arvensis

Kustpipare, Grey plover, Pluvialis squatarola,

Kustpipare – Pluvialis squatarola

Småsnäppa

Småsnäppa – Calidris minuta

Prärielöpare – Calidris subruficollis

Dalripa

Dalripa – Lagopus lagopus

Dårgräsfjäril

Dårgräsfjäril – Lopinga achine

Bred trollslända – Libellula depressa

Drillsnäppa – Actitis hypoleucos

Buskskvätta

Buskskvätta – Saxicola rubetra

Berfink

Bergfink – Fringilla montifringilla

sIlverstreckad pärlemorfjäril

Pärlemorfjärilar – Heliconiinae

Dvärgmås

Dvärgmås – Hydrocoloeus minutus

Mindre strandpipare – Charadrius dubius

Jaktfalk – Falco rusticolus

Fjällpipare – Charadrius morinellus

Vitstrupig näktergal – Irania gutturalis

Ortolansparv – Emberiza hortulana

Rödstjärt

Rödstjärt – Phoenicurus phoenicurus

Taltrast

Taltrast – Turdus philomelos

Flodsångare – Locustella fluviatilis

Sävsångare – Acrocephalus schoenobaenus

Lundsångare – Phylloscopus trochiloides

Trastsångare

Trastsångare – Acrocephalus arundinaceus

Gräshoppsångare – Locustella naevia

Svartbent strandpipare – Charadrius alexandrinus

Sävsparv

Sävsparv – Emberiza schoeniclus

Småskrake

Småskrake – Mergus serrator

Gulhämpling – Serinus serinus

Dvärgkanadagås – Branta Hutchinsii

Gransångare

Gransångare – Phylloscopus collybita

Dvärgsparv, Emberiza pusilla, Little bunting

Dvärgsparv – Emberiza pusilla

Blåhake

Blåhake – Luscinia svecica

Jorduggla

Jorduggla – Asio flammeus

Fältpiplärka – Anthus campestris

Årta – Anas querquedula

Silltrut

Silltrut – Larus fuscus

Svarthakad buskskvätta – Saxicola rubicola

Storspov

Storspov – numenius arquata

Mindre sångsvan – Cygnus columbianus

Sammetshätta – Sylvia melanocephala

Svart rödstjärt – Phoenicurus ochruros

Tjockfot

Tjockfot – Burhinus oedicnemus

Brun Glada

Brun glada – Milvus migrans

Grågam

Grågam – Aegypius monachus

Lammgam

Lammgam – Gypaetus barbatus

Smutsgam

Smutsgam – Neophron percnopterus

Gåsgam – Gyps fulvus

Landskap 2016

Japan – En skidvecka på Hokkaido

Kornsparv

Kornsparv – Emberiza calandra

Bläsand

Bläsand – Anas penelope

Skäggmes – Panurus biarmicus

Björktrast

Björktrast – Turdus pilaris

Vävare – ploceidae

Lejon – Panthera leo

Tanzania

Råka

Råka – Corvus frugilegus

Gulsparv

Gulsparv – Emberiza citrinella

Ärtsångare

Ärtsångare – Sylvia curruca

Horssten

Stockholms skärgård

Svarthätta

Svarthätta – Sylvia atricapilla

Skyddad: Biarritz

september 23, 2015
Turkduva

Turkduva – Streptopelia decaocto

Trädlärka

Trädlärka – Lullula arborea

Kungsfågel

Kungsfågel – Regulus regulus

Mindre flugsnappare – Ficedula parva

Mosaiktrollsländor – (Aeshnidae)

Gräsand

Gräsand – Anas platyrhynchos

Fasan

Fasan – Phasianus colchicus

Vaktel -. Coturnix coturnix

Vigg

Vigg – Aythya fuligula

Tornfalk

Tornfalk – Falco tinnunculus

Dagfjärilsmätare – Geometra papilionaria

Vitkindad gås

Vitkindad gås – Branta leucopsis

Skedand

Skedand – Anas clypeata

Fisktärna

Fisktärna – Sterna hirundo

Kråka

Kråka – Corvus cornix

Storskarv

Storskarv – Phalacrocorax carbo

Brushane

Brushane – Calidris pugnax

Roskarl

Roskarl – Arenaria interpres

Kustsnäppa

Kustsnäppa – Calidris canutus

Myrspov

Myrspov – Limosa lapponica

Sandlöpare

Sandlöpare – Calidris alba

Spovsnäppa

Spovsnäppa – Calidris ferruginea

Enkelbeckasin

Enkelbeckasin – Gallinago gallinago

Kärrsnäppa

Kärrsnäppa – Calidris alpina

Spillkråka

Spillkråka – Dryocopus martius

Höksångare – Sylvia nisoria

Större strandpipare

Större strandpipare – Charadrius hiaticula

Svärta

Svärta – Melanitta fusca

Sädesärla

Sädesärla – Motacilla alba

Skärpiplärka

Skärpiplärka – Anthus petrosus

Tordmule

Tordmule – Alca torda

Silvertärna

Silvertärna – Sterna paradisaea

Bofink

Bofink – Fringilla coelebs

Knölsvan

Knölsvan – Cygnus olor

Stare

Stare – Sturnus vulgaris

Svartsnäppa

Svartsnäppa – Tringa erythropus

Aftonfalk

Aftonfalk – Falco vespertinus

Grey phalarope, Gotland 2015

Brednäbbad simsnäppa – Phalaropus fulicarius

Meadow pipit Iceland 2014

Ängspiplärka – Anthus pratensis

Smalnäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa – Phalaropus lobatus

Järnsparv

Järnsparv – Prunella modularis

Ljungpipare

Ljungpipare – Pluvialis apricaria

Lappsparv

Lappsparv – Calcarius lapponicus

Fjällabb

Fjällabb – Stercorarius longicaudus

Tretåig hackspett

Tretåig hackspett – Picoides tridactylus

Fjällripa

Fjällripa – Lagopus muta

Great Snipe, Jämtland 2015

Dubbelbeckasin – Gallinago media

Rödvingetrast

Rödvingetrast – Turdus iliacus

Svartvit flugsnappare

Svartvit flugsnappare – Ficedula hypoleuca

Sothöna – Fulica atra

Skräntärna, Caspian tern, Hydroprogne caspia

Skräntärna – Hydroprogne caspia

Kustlabb

Kustlabb – Stercorarius parasiticus

Svartvingad vadarsvala – Glareola nordmanni

Kanadagås

Kanadagås – Branta canadensis

Hussvala – Delichon urbicum

Kentsk tärna Sandwich tern Florida

Kentsk tärna – Thalasseus sandvicensis

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare – Ficedula albicollis

Mindre hackspett

Mindre hackspett – Dendrocopos minor

Strandskata – Haematopus ostralegus

Rörsångare

Rörsångare – Acrocephalus scirpaceus

Kärrsångare

Kärrsångare – Acrocephalus palustris

Red-rumped swallow Gotland 2014

Rostgumpsvala – Hirundo daurica

Ladusvala

Ladusvala – Hirundo rustica

Lövsångare – Phylloscopus trochilus

Nightingale Horsten 2015

Näktergal – Luscinia megarhynchos

Grågås

Grågås – Anser anser

Terek sandpiper Tullgarn 2015

Tereksnäppa – Xenus cinereus

Nightjar Horsten 2015

Nattskärra – Caprimulgus europaeus

Småtärna

Småtärna – Sternula albifrons

Grönbena

Grönbena – Tringa glareola

Rödbena

Rödbena – tringa totanus

Göktyta

Göktyta – Jynx torquilla

Citronärla Tullinge 2013

Citronärla – Motacilla citreola

Orre – Tetrao tetrix

Skäggdopping

Skäggdopping – Podiceps cristatus

Ringtrast

Ringtrast – Turdus torquatus

Rörhöna

Rörhöna – Gallinula chloropus

Skrattmås

Skrattmås – Larus ridibundus

Kaja – Corvus monedula

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa – Tringa Nebularia

Tofsvipa

Tofsvipa – Vanellus vanellus

Knipa

Knipa – Bucephala clangula

Sångsvan

Sångsvan – Cygnus cygnus