This post is also available in: Engelska

Tättingar

Alla 98 /Adam och Eva 0 /Afrikansk buffel 0 /Afrikansk paradisflugsnappare 0 /aftonfalk 0 /Ägretthäger 0 /Alfågel 0 /Alförrädare 0 /Älg 0 /Älggräspärlemorfjäril 0 /Alkekung 0 /Alkor 0 /Alpjärnsparv 0 /Alpkaja 0 /Alpnycklar 0 /Amerikansk gråhäger 0 /Amerikansk ibisstork 0 /Amerikansk kråka 0 /Amerikansk saxnäbb 0 /Amerikansk sultanhöna 0 /Amiral 0 /Ängshök 0 /Ängsnycklar 0 /Ängspärlemorfjäril 0 /Ängspiplärka 0 /Antarktisk pälssäl 0 /Antarktislabb 0 /Antarktistärna 0 /Antarktisvalfågel 0 /Apollofjäril 0 /Ärlor och piplärkor 0 /Årta 0 /Ärtsångare 0 /Åsnepingvin 0 /Backsvala 0 /Balkanspett 0 /Bälteskungsfiskare 0 /Bandvingad vråk 0 /Bästa bilder 0 /Bästa bilderna 2014 0 /Bästa bilderna 2015 0 /Bästa bilderna 2016 0 /Bästa bilderna 2017 0 /Bästa bilderna 2018 0 /Bästa bilderna 2019 0 /Bästa bilderna 2020 0 /Bästa bilderna 2021 0 /Bäver 0 /Bergand 0 /Bergfink 0 /Berglärka 0 /Bergstajgasångare 0 /Berguv 0 /Biarritz 0 /Biätare 0 /Björktrast 0 /Blå Kärrhök 0 /Blåhäger 0 /Blåhake 0 /Blåkråka 0 /Blåmes 0 /Blandade Blommor 0 /Blandade dagfjärilar 0 /Bläsand 0 /Bläsgås 0 /Blåsippa 0 /Blogginlägg 0 /Bofink 0 /Brandkronad kungsfågel 0 /Brandområdet 0 /Bred trollslända 0 /Bredbrämad bastardsvärmare 0 /Brednäbbad simsnäppa 0 /Bredstjärtad labb 0 /Brokpetrell 0 /Bronsibis 0 /Brudand 0 /Brudsporre 0 /Brun Glada 0 /Brun Kärrhök 0 /Brun pelikan 0 /Brunand 0 /Brunbjörn 0 /Brunhättad skogssångare 0 /Brunsprötad skymningssvärmare 0 /Brushane 0 /Busksångare 0 /Buskskvätta 0 /Ceylonblåskata 0 /Ceylongrodmun 0 /Ceylonmakak 0 /Citronärla 0 /Citronfjäril 0 /Commersons delfin 0 /Dagfjärilar 0 /Dagfjärilsmätare 0 /Däggdjur 0 /dalripa 0 /Dårgräsfjäril 0 /Domherre 0 /Doppingar 0 /Dovhjort 0 /Drillsnäppa 0 /Dubbelbeckasin 0 /Dubbelnycklar 0 /Dubbeltrast 0 /Duvhök 0 /Duvor 0 /Dvärgbeckasin 0 /Dvärgkanadagås 0 /Dvärglärka 0 /Dvärgmås 0 /Dvärgrördrom 0 /Dvärgskarv 0 /Dvärgsnäppa 0 /Dvärgsparv 0 /Ejder 0 /Ekorre 0 /Enfärgad seglare 0 /Enkelbeckasin 0 /Entita 0 /Eriks bok 0 /Falkar 0 /Falklandsångbåtsand 0 /Fälthare 0 /Fältpiplärka 0 /Fältsippa 0 /Familjen 0 /Fasan 0 /Finkar 17 /Fiskar 0 /Fiskgjuse 0 /Fiskmås 0 /Fisktärna 0 /Fjällabb 0 /Fjällpipare 0 /Fjällräv 0 /Fjällripa 0 /Fjällvråk 0 /Fjärilar 0 /Fläcknycklar 0 /Flickslända 0 /Flikstrandpipare 0 /Flodnejonöga 0 /Flodsångare 0 /Flugblomster 0 /Flugsnappare 14 /Forsärla 0 /Fuerteventura family 0 /Gädda 0 /Gamar 0 /Gärdsmyg 0 /Gärdsmygar 0 /Gåsgam 0 /Gepard 0 /Glador 0 /Glasögonsångare 0 /Gluttsnäppa 0 /Gök 0 /Gökar 0 /Göknycklar 0 /Göktyta 0 /Gotland 0 /Gotlandsguiden 0 /Gotlandsguiden sommar 0 /Gotlandsguiden vår 0 /Gotlandssippa 0 /Grå flugsnappare 0 /Grå kattfågel 0 /Grågam 0 /Grågås 0 /Gråhäger 0 /Gråhakedopping 0 /Gråhuvad albatross 0 /Gransångare 0 /Gråsäl 0 /Gräsand 0 /Gräshoppssångare 0 /Gråsiska 0 /Gråsparv 0 /Gråspett 0 /Gråtrut 0 /Gravand 0 /Groddjur 0 /Grön dvärgbiätare 0 /Grönbena 0 /Grönfink 0 /Grönfläckig vitfjäril 0 /Gröngöling 0 /Grönkulla 0 /Grönryggig häger 0 /Grönsångare 0 /Grönsiska 0 /Grönvit nattviol 0 /Guckusko 0 /Gulärla 0 /Gulfläckad ängstrollslända 0 /Gulhämpling 0 /Gulkronad natthäger 0 /Gulnäbbad kricka 0 /Gulnäbbad lira 0 /Gulnäbbad slidnäbb 0 /Gulnäbbad stjärtand 0 /Gulsparv 0 /Gulyxne 0 /Hackspettar 10 /Hägrar, storkar och tranor 0 /Hagtornsfjäril 0 /Hakremspingvin 0 /Halsbandsflugsnappare 0 /Hämpling 0 /Härfågel 0 /Härmsångare 0 /Häst 0 /Havsbortsmaskar 0 /Havsfåglar 0 /Havslöpare 0 /Havsöring 0 /Havsörn 0 /Havssula 0 /Havstrut 0 /Hökar 0 /Hökörn 0 /Höksångare 0 /Hökuggla 0 /Hönsfåglar 0 /Hornpelikan 0 /Hornuggla 0 /Horsten 0 /Huggorm 0 /Humledagsvärmare 0 /Igelkott 0 /Insekter 0 /Is 0 /Isabellastenskvätta 0 /Isbjörn 0 /Islandsknipa 0 /Ismås 0 /Ispetrell 0 /Jaktfalk 0 /Japan 0 /Japansk rödräv 0 /Järnsparv 0 /Järv 0 /Jättestormfågel 0 /Johannesnycklar 0 /Jorduggla 0 /Juvelvingar 0 /Kaja 0 /Kålfjäril 0 /Kalkongam 0 /Kamgräsfjäril 0 /Kanadagås 0 /Kanariepiplärka 0 /Kanin 0 /Kapverdepetrell 0 /Karolinagärdsmyg 0 /Kärrhökar 0 /kärrknipprot 0 /Kärrsångare 0 /Kärrsnäppa 0 /Kaspisk pipare 0 /Kattdjur 0 /Kattdjur 0 /Kattuggla 0 /Kejsarörn 0 /Kejsarskarv 0 /Kelpgås 0 /Kerguelenpetrell 0 /Kitesurfing vatten 0 /Kitesurfing/Kitewing Vinter 0 /Klipphopparpingvin 0 /Knärot 0 /Knipa 0 /Knölsvan 0 /Knölsvärta 0 /Knubbsäl 0 /Kohäger 0 /Koltrast 0 /Kornknarr 0 /Kornsparv 0 /Korp 0 /Korpgam 0 /Korsspindel 0 /Korttålärka 0 /Kråka 0 /Kråkfåglar 0 /Kricka 0 /Krushuvad pelikan 0 /Krutbrännare 0 /Kungsfågel 1 /Kungsfåglar 2 /Kungsfiskare 0 /Kungsfiskare (vanlig) 0 /Kungsörn 0 /Kungspingvin 0 /Kungstärna 0 /Kustlabb 0 /Kustpipare 0 /Kustsnäppa 0 /Kvickgräsfjäril 0 /Ladusvala 0 /Lamm 0 /Lammgam 0 /Landskap 0 /Landskap 2018 0 /Landskap 2019 0 /Landskap 2020 0 /Landskap 2021 0 /Landskap 2022 0 /Landskap 2023 0 /Landskap 2024 0 /Långstjärtad ängstrupial 0 /Lankesisk elefant 0 /Lappmes 0 /Lappsparv 0 /Lappuggla 0 /Lärkfalk 0 /Lärkor 6 /Lavskrika 0 /Lejon 0 /Leopard 0 /Ljungpipare 0 /Ljusgul höfjäril 0 /Ljusryggig albatross 0 /Lommar 0 /Lövgroda 0 /Lövsångare 0 /Luktgräsfjäril 0 /Lundsångare 0 /Lunnefågel 0 /Macaronipingvin 0 /Madeira 0 /Magellangås 0 /Magellanskarv 0 /Makaonfjäril 0 /Mandarinand 0 /Måsfåglar, tärnor och labbar 0 /Medelhavstrut 0 /Mesar 9 /Mgama mwanzae 0 /Midsommarblåvinge 0 /Mindre flugsnappare 0 /Mindre guldvinge 0 /Mindre hackspett 0 /mindre sångsvan 0 /Mindre strandpipare 0 /Mindre tåtelsmygare 0 /Mindre vattensalamander 0 /Minervauggla 0 /Mink 0 /Morkulla 0 /Mosaiktrollsländor 0 /Mosnäppa 0 /Myrsnäppa 0 /Myrspov 0 /Myskoxe 0 /Näktergal 0 /Nässelfjärilar 0 /Nästrot 0 /Nattfjärilar 0 /Nattfotografier 0 /Natthäger 0 /Nattskärra 0 /Nattviol 0 /Nordafrikansk borstekorre 0 /Nötkråka 0 /Nötskrika 0 /Nötväcka 1 /Oceanlöpare 0 /Ödlor 0 /Ökenlöpare 0 /Ökensångare 0 /Ökentrumpetare 0 /Oman 0 /Orkidéer 0 /Ormar 0 /Ormörn 0 /Ormvråk 0 /Örnar 0 /Örnvråk 0 /Öronskarv 0 /Orre 0 /Ortolansparv 0 /Östfibi 0 /Östlig rävekorre 0 /Pandabok 0 /Pärlemorfjärilar 0 /Pärluggla 0 /Pilfink 0 /Pilgrimsfalk 0 /Pingviner 0 /Praktejder 0 /Praktfåglar 0 /Praktsporre 0 /Prärielöpare 0 /Prärietrana 0 /Prärieuggla 0 /Primater 0 /Prutgås 0 /Przewalskis häst 0 /Puktörneblåvinge 0 /Pungmes 0 /Purpurhäger 0 /Purpurknipprot 0 /Rådjur 0 /Råka 0 /Rallar 0 /Rallhäger 0 /Rapphöna 0 /Rapsfjäril 0 /Rariteter 0 /Rariteter i Sverige 0 /Ren 0 /Reptiler 0 /Resor 0 /Ringduva 0 /Ringnäbbad mås 0 /Ringtrast 0 /Röd Glada 0 /Röd skogslilja 0 /Rödbena 0 /Rödfalk 0 /Rödhake 0 /Rödhuvad dykand 0 /Rödhuvad törnskata 0 /Rödräv 0 /Rödspov 0 /Rödstjärt 0 /Rödvingetrast 0 /Rödvingetrupial 0 /Rörhöna 0 /Rörsångare 0 /Rosenfink 0 /Rosenskedstork 0 /Rosentärna 0 /Roskarl 0 /Rostand 0 /Rostgumpsvala 0 /Rosthäger 0 /Rostsångare 0 /Rostsparv 0 /Rovfåglar 0 /Sädesärla 0 /Sädgås 0 /Sälar 0 /Salepsrot 0 /Sälgskimmerfjäril 0 /Salskrake 0 /sammetshätta 0 /Sandgräsfjäril 0 /Sandlöpare 0 /Sångare 0 /Sånglärka 0 /Sångsvan 0 /Sankte Pers nycklar 0 /Savannelefant 0 /Sävsångare 0 /Sävsparv 0 /Sexfläcking bastardsvärmare 0 /Sibirisk järnsparv 0 /Sidensvans 1 /Silkeshäger 0 /Sillgrissla 0 /Silltrut 0 /Silversmygare 0 /Silvertärna 0 /Sinharaja 0 /Sisel 0 /Sjöfåglar 0 /Sjöorre 0 /Skäggdopping 0 /Skäggmes 0 /Skäggtärna 0 /Skalbaggar 0 /Skärfläcka 0 /Skärpiplärka 0 /Skärsnäppa 0 /Skarvar/Pelikaner 0 /Skata 0 /Skedand 0 /Skedstork 0 /Skidor 0 /Skogsduva 0 /Skogshare 0 /Skogsknipprot 0 /Skogsnätfjäril 0 /Skogsnycklar 0 /Skogsödla 0 /Skogssnäppa 0 /Skräntärna 0 /Skrattmås 0 /Slaguggla 0 /Slåttergräsfjäril 0 /Slidnäbbar 0 /Smådopping 0 /Smalnäbbad simsnäppa 0 /Smålom 0 /Småskrake 0 /Småsnäppa 0 /Småspov 0 /Småtärna 0 /Småvessla 0 /Smutsgam 0 /Snatterand 0 /Snöfink 0 /Snöhäger 0 /Snok 0 /Snösparv 0 /Sommargylling 0 /Sothöna 0 /Sotvingad mås 0 /Spansk sparv 0 /Sparvar 13 /Sparvhök 0 /Sparvuggla 0 /Spetsbergsgås 0 /Spetsbergsgrissla 0 /Spetsstjärtad petrell 0 /Spillkråka 0 /Spindlar 0 /Spovsnäppa 0 /Sri Lanka 0 /Sri lanka fauna 0 /Sri Lankas fåglar 0 /Stäpphök 0 /Stäppörn 0 /Stare 0 /Steglits 0 /Stenfalk 0 /Stenknäck 0 /Stenskvätta 0 /Stjärtand 0 /Stjärtmes 0 /Storfläckig pärlemorfjäril 0 /Storlom 0 /Stormfågel 0 /Större båtstjärt 0 /Större beckasinsnäppa 0 /Större dagsvärmare 0 /Större gulbena 0 /Större hackspett 0 /Större korsnäbb 0 /Större lira 0 /Större skrikörn 0 /Större strandpipare 0 /Större topptyrann 0 /Storsäl 0 /Storskarv 0 /Storskrake 0 /Storspov 0 /Stortrapp 0 /Strandskata 0 /Strimkarakara 0 /Strömand 0 /Strömstare 1 /Styltlöpare 0 /Svalbard 0 /Svalor 4 /Svalstjärtsglada 0 /Svanar och Gäss 0 /Svärmare 0 /Svart rödstjärt 0 /Svart stork 0 /Svärta 0 /Svartbent strandpipare 0 /Svartbrynad albatross 0 /Svartbukig visseland 0 /Svartfläckig blåvinge 0 /Svarthakad buskskvätta 0 /Svarthakedopping 0 /Svarthalsad dopping 0 /Svarthalsad trast 0 /Svarthätta 0 /Svarthuvad mås 0 /Svarthuvad trut 0 /Svartkråka 0 /Svartmes 0 /Svartnäbbad islom 0 /Svartpannad törnskata 0 /Svartsnäppa 0 /Svarttärna 0 /Svartvingad vadarsvala 0 /Svartvit flugsnappare 0 /Svartvit skogssångare 0 /Svävdagsvärmare 0 /Sydamerikansk strandskata 0 /Sydgeorgien och Falklandsöarna 0 /Sydgeorgisk piplärka 0 /Sydlig elefantsäl 0 /Sydlig kungsalbatross 0 /Sydstormfågel 0 /Taigasångare 0 /Talgoxe 0 /Tallbit 0 /Talltita 0 /Taltrast 0 /Tamduva 0 /Tanzania 0 /Tärnmås 0 /Tättingar 0 /Tavvavuoma 0 /Tistelfjäril 0 /Tjäder 0 /Tjockfot 0 /Tjocknäbbad dopping 0 /Tjocknäbbad strandpipare 0 /Tobisgrissla 0 /Tofsand 0 /Tofslärka 0 /Tofsmes 0 /Tofsvipa 0 /Toppskarv 0 /Tordmule 0 /Tornfalk 0 /Törnsångare 0 /Tornseglare 0 /Törnskata 0 /Törnskator 2 /Tosteblåvinge 0 /Trädgårdssångare 0 /Trädkrypare 1 /Trädlärka 0 /Trädpiplärka 0 /Trana 0 /Trappar 0 /Trastar 8 /Trastsångare 0 /Trefärgad häger 0 /Tretåig hackspett 0 /Tretåig mås 0 /Trollsländor 0 /Trupialer 0 /Tundrasnäppa 0 /Turkduva 0 /Turturduva 0 /Tussilago 0 /Tvåblad 0 /Tvättbjörn 0 /Tyranner 0 /Ugglor, Nattskäror och grodmunnar 0 /Ungern 0 /Utter 0 /UW-Photo 0 /Vadare 0 /Väderål 0 /Vaktel 0 /Valar 0 /Valross 0 /Vandringsalbatross 0 /Vanlig groda 0 /Vanlig padda 0 /Väpplingblåvinge 0 /Varangerhalvön 0 /Varfågel 0 /Varg 0 /Vattenrall 0 /Vävare 0 /Vaxnycklar 0 /Växter 0 /Videsparv 0 /vigg 0 /Vildsvin 0 /Vinterhämpling 0 /Violett blåvinge 0 /Vit ibis 0 /Vit pelikan 0 /Vit skogslilja 0 /Vit stork 0 /Vitfläckig guldvinge 0 /Vitgumpad buskskvätta 0 /Vithakad petrell 0 /Vitkindad gås 0 /Vitögd dykand 0 /Vitryggig hackspett 0 /Vitsippa 0 /Vitstrupig näktergal 0 /Vittrut 0 /Vitvingad tärna 0 /Vitvingad trut 0 /Vråkar 0 /Willet 0
Grå kattfågel Grey catbird Dumetella carolinensis, Trastar

Grå kattfågel – Dumetella carolinensis – Gray Catbird

är en nordamerikansk fågel i familjen härmtrastar inom ordningen tättingar. Grå kattfågel är en liten trastliknande fågel, 19–21 centimeter i längd. Fågeln förekommer i Nordamerika från södra British Columbia till Gulfstaterna.
Karolinaspett, Red-bellied woodpecker, Florida

Karolinaspett – Melanerpes carolinus – Red-bellied woodpecker

Karolinaspetten är en 24 cm lång hackspett med tätt svartvitbandad rygg, enfärgat ljusbrun undersida och röd nacke. Hanen har rött även på hjässan. Den rödaktiga anstrykningen på buken som gett arten sitt engelska namn (Red-bellied Woodpecker) är svår att se.
Isabellastenskvätta

Isabellastenskvätta – Oenanthe isabellina

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett – Dendrocopos leucotos

Vitryggig hackspett förekom tidigare som häckfågel på många platser i södra Sverige. Under senare delen av 1900-talet har utbredningsområdet dock minskat med över 90%, de senaste 30–40 åren i allt ökande grad, så pass att den är nära nog försvunnen.
Vitgumpad buskskvätta

Vitgumpad buskskvätta – Saxicola maurus

Vinterhämpling

Vinterhämpling – Linaria flavirostris

Gröngöling

Gröngöling – Picus viridis

Svathalsad trast

Svarthalsad trast – Turdus atrogularis

Balkanspett

Balkanspett – Dendrocopos syriacus

Korttålärka

Korttålärka – Calandrella brachydactyla

Ökentrumpetare – Bucanetes githagineus

Spansk sparv

Spansk sparv – Passer hispaniolensis

Dvärglärka

Dvärglärka – Alaudala rufescens

Rostsparv

Rostsparv – Emberiza caesia

Enfärgad seglare

Enfärgad seglare – Apus unicolor

Stenskvätta

Stenskvätta – Oenanthe oenanthe

Entita

Entita – Poecile palustris

Brandkronad kungsfågel – Regulus ignicapilla

Videsparv – Emberiza rustica

Dubbeltrast

Dubbeltrast – Turdus viscivorus

Backsvala

Backsvala – Riparia riparia

Rosenfink

Rosenfink – Carpodacus erythrinus

Större korsnäbb – Loxia pytyopsittacus

Hämpling

Hämpling – Linaria cannabina

Berglärka – Eremophila alpestris

Pilfink

Pilfink – Passer montanus

Snösparv, Island

Snösparv – Plectrophenax nivalis

Sibirisk järnsparv – Prunella montanella

Tornseglare

Tornseglare – Apus apus

Sånglärka

Sånglärka – Alauda arvensis

Buskskvätta

Buskskvätta – Saxicola rubetra

Berfink

Bergfink – Fringilla montifringilla

Vitstrupig näktergal – Irania gutturalis

Ortolansparv – Emberiza hortulana

Rödstjärt

Rödstjärt – Phoenicurus phoenicurus

</p>
[/av_textblock]
Taltrast

Taltrast – Turdus philomelos

Sävsparv

Sävsparv – Emberiza schoeniclus

Gulhämpling – Serinus serinus

Dvärgsparv, Emberiza pusilla, Little bunting

Dvärgsparv – Emberiza pusilla

Dvärgsparven är en liten fältsparv som mäter 12-13,5 centimeter. Den har en kraftigt streckad brun rygg och vit undersida med fin mörk streckning.
Blåhake

Blåhake – Luscinia svecica

Svarthakad buskskvätta – Saxicola rubicola

Svart rödstjärt – Phoenicurus ochruros

Kornsparv

Kornsparv – Emberiza calandra

Skäggmes – Panurus biarmicus

Björktrast

Björktrast – Turdus pilaris

Gulsparv

Gulsparv – Emberiza citrinella

Trädlärka

Trädlärka – Lullula arborea

Kungsfågel

Kungsfågel – Regulus regulus

Mindre flugsnappare – Ficedula parva

Spillkråka

Spillkråka – Dryocopus martius

Bofink

Bofink – Fringilla coelebs

Stare

Stare – Sturnus vulgaris

Järnsparv

Järnsparv – Prunella modularis

Lappsparv

Lappsparv – Calcarius lapponicus

Tretåig hackspett

Tretåig hackspett – Picoides tridactylus

Rödvingetrast

Rödvingetrast – Turdus iliacus

Svartvit flugsnappare

Svartvit flugsnappare – Ficedula hypoleuca

Hussvala – Delichon urbicum

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare – Ficedula albicollis

Mindre hackspett

Mindre hackspett – Dendrocopos minor

Red-rumped swallow Gotland 2014

Rostgumpsvala – Hirundo daurica

Ladusvala

Ladusvala – Hirundo rustica

Nightingale Horsten 2015

Näktergal – Luscinia megarhynchos

Göktyta

Göktyta – Jynx torquilla

Ringtrast

Ringtrast – Turdus torquatus

Tofslärka

Tofslärka

Varfågel

Varfågel – Lanius excubitor

Törnskata

Törnskata – Lanius collurio

Svartpannad törnskata

Sidensvans

Sidensvans – Bombycilla garrulus

Rödhuvad Törnskata – Lanius Senator

Rödhake

Rödhake – Erithacus rubecula

Afrikansk paradisflugsnappare

Grå flugsnappare – Muscicapa striata

stjärtmes

Stjärtmes – Aegithalos caudatus

Pungmes

Pungmes – Remiz pendulinus

Snöfink

Steglits

Steglits – Carduelis carduelis

Koltrast

Koltrast – Turdus merula

Greenfinch Sweden 2015

Grönfink – Chloris chloris

Stenknäck – Coccothraustes coccothraustes

Trädkrypare – Certhia familiaris

Alpjärnsparv

Alpjärnsparv – Prunella collaris

Strömstare

Strömstare – Cinclus cinclus

Nötväcka

Nötväcka – Sitta europaea

Grönsiska

Grönsiska – Spinus spinus

Domherre

Domherre – Pyrrhula pyrrhula

Blåmes

Blåmes – Cyanistes caeruleus

Talgoxe

Talgoxe -Parus major

Svartmes

Svartmes – Periparus ater

Tofsmes – Lophophanes cristatus

Gråsparv

Gråsparv – Passer domesticus

Talltita

Talltita – Poecile montanus

Tallbit

Tallbit – Pinicola enucleator

Gråsiska

Gråsiska – Acanthis flammea

Större hackspett

Större hackspett – Dendrocopos major

Gråspett

Gråspett – Picus canus

Lappmes

Lappmes (Poecile cinctus)