This post is also available in: Engelska

Måsfåglar och labbar

Sotvingad mås, Laughing gull, Leucophaeus atricilla, Florida

Sotvingad mås – Leucophaeus atricilla – Laughing gull

är en medelstor mås som förekommer i Nord- och Sydamerika. Sotvingad mås är storlek mitt emellan skrattmåsen och fiskmåsen. Den mäter 36–41 centimeter, har ett vingspann på 98–110 centimeter och väger i genomsnitt 320 gram.
Ringnäbbad mås Ringbilled gull Larus delawarensis

Ringnäbbad mås – Larus delawarensis – Ring-billed gull

är en medelstor mås som häckar i norra USA och Kanada och övervintrar längre söderut ned till Centralamerika. Den tillhör släktet Larus och delas inte upp i några underarter. Den beskrevs första gången 1815 av George Ord. Den har tre ålderklasser och är i alla dräkter lik fiskmåsen men är något större, ljusare och har grövre näbb, som hos adult fågel har ett tydligt svart tvärband, vilket gett fågel dess namn.
Kungstärna, Royal tern, Thalasseus maximus, Florida

Kungstärna – Thalasseus maximus – Royal tern

Kungstärnan lever utmed kuster och återfinns nästan enbart i saltvattenbiotoper, som flodmynningar, mangrove och laguner.
Amerikansk saxnäbb, black skimmer, Florida

Amerikansk saxnäbb – Rynchops niger – Black skimmer

Amerikansk saxnäbb - Rynchops niger - Black skimmer
är en vadarfågel i familjen måsfåglar. Saxnäbbar är unika i att ha längre näbbunderhalva än överhalva. Detta är en anpassning till dess speciella sätt att födosöka, genom att flyga lågt över vattenytan med näbbunderhalvan i vattnet på jakt efter fisk.
Vitvingad tärna

Vitvingad tärna – Chlidonias leucopterus

Svarttärna

Svarttärna – Chlidonias niger

Svarthuvad trut

Svarthuvad trut – Ichthyaetus ichthyaetus

Skäggtärna

Skäggtärna – Chlidonias hybrida

Antarktistärna

Antarktistärna – Sterna vittata

Antarktislabb

Antarktislabb – Stercorarius antarcticus

Tärnmås

Tärnmås – Xema sabini

Rosentärna

Rosentärna – Sterna dougallii

Bredstsjärtad labb

Bredstjärtad labb – Stercorarius pomarinus

Ismås – Pagophila eburnea

Svarthuvad mås – Ichthyaetus melanocephalus

Medelhavstrut – Larus michahellis

Dvärgmås

Dvärgmås – Hydrocoloeus minutus

Silltrut

Silltrut – Larus fuscus

Fisktärna

Fisktärna – Sterna hirundo

Silvertärna

Silvertärna – Sterna paradisaea

Fjällabb

Fjällabb – Stercorarius longicaudus

Skräntärna, Caspian tern, Hydroprogne caspia

Skräntärna – Hydroprogne caspia

Kustlabb

Kustlabb – Stercorarius parasiticus

Kentsk tärna Sandwich tern Florida

Kentsk tärna – Thalasseus sandvicensis

Småtärna

Småtärna – Sternula albifrons

Skrattmås

Skrattmås – Larus ridibundus

Fiskmås

Fiskmås – Larus canus

Gråtrut

Gråtrut – Larus argentatus

Havstrut

Havstrut – Larus marinus

Tretåig mås

Tretåig mås – Rissa tridactyla

Vittrut

Vittrut – Larus hyperboreus

Vitvingad trut

Vitvingad trut