Fåglar och djur i Florida

Fåglar och djur i Florida
Fågelbilder och djurbilder från min rekresa i södra Florida februari 2024.