This post is also available in: Engelska

Sjöfåglar

Svartbukig visseland Dendrocygna autumnalis Black-bellied Whistling-Duck

Svartbukig visseland – Dendrocygna autumnalis – Black-bellied Whistling-Duck

är en amerikansk andfågel i familjen änder. Den förekommer från södra USA till norra Argentina. Arten ökar i antal och kategoriseras som livskraftig. Svartbukig visseland är en 43–53 cm lång andfågel med lång hals och långa ben.

Islandsknipa – Bucephala islandica

Adulta individer påminner mycket om den närbesläktade knipan och kan vara svåra att särskilja. Adulta hanar har mörkt huvud med ett blålila skimmer och ett vitt halvmåneformat parti på sidan av huvudet framför och ovanför ögat.
Strömand

Strömand – Histrionicus histrionicus

Brudand

Brudand – Aix sponsa

Brudanden häckar i sötvatten i inlandet i västra, centrala och östra Nordamerika, på Kuba samt lokalt i centrala Mexiko kring floden Nazas.
Mandarinand

Mandarinand – Aix galericulata

Vitögd dykand

Vitögd dykand – Aythya nyroca

Tofsand

Tofsand – Lophonetta specularioides

Gulnäbbad kricka

Gulnäbbad kricka – Anas flavirostris

Falklandsångbåtsand

Falklandsångbåtsand – Tachyeres brachypterus

Gulnäbbad stjärtand

Gulnäbbad stjärtand – Anas georgica

Sjöorre

Sjöorre – Melanitta nigra

Salskrake

Salskrake – Mergellus albellus

Rödhuvad dykand

Rödhuvad dykand – Netta rufina

Bergand

Bergand – Aythya marila

Rostand

Rostand – Tadorna ferruginea

Knölsvärta – Melanitta deglandi

Småskrake

Småskrake – Mergus serrator

Årta – Anas querquedula

Bläsand

Bläsand – Anas penelope

Gräsand

Gräsand – Anas platyrhynchos

Vigg

Vigg – Aythya fuligula

Skedand

Skedand – Anas clypeata

Svärta

Svärta – Melanitta fusca

Knipa

Knipa – Bucephala clangula

Stjärtand

Stjärtand – Anas acuta

Snatterand, Gotland

Snatterand – Anas strepera

Kricka

Kricka – Anas crecca

Gravand

Gravand – Tadorna tadorna

Storskrake

Storskrake – Mergus merganser

Brunand

Brunand – Aythya ferina

Alfågel

Alfågel – Clangula hyemalis

Ejder

Ejder – Somateria mollissima

Alförrädare

Alförrädare – Polysticta stelleri

Praktejder – Somateria spectabilis