This post is also available in: Engelska

Alförrädare – Polysticta stelleri

Alförrädare (Polysticta stelleri)
är en högarktisk liten ejder som placeras i det egna släktet Polysticta. Den är en flyttfågel som häckar utmed Norra ishavets kuster mellan Tajmyrhalvön och norra Alaska, samt vid Berings hav, dock utan att häcka, vid Varangerhalvön.

Den adulta hanens praktdräkt, i kontrastrikt svart och vitt och med rosabeige bröst, är i det närmaste omisskännlig. Honan, hane i eklipsdräkt och ettårig hane om våren är mörkbrun och kan lättare förbises bland andra änder. Den globala populationen har minskat dramatiskt varför den idag kategoriseras som sårbar (VU) av IUCN.

Alförrädaren är en medelstor and med en längd på 42–48 cm och ett vingspann på 68–77 cm. Den har ett fyrkantigt huvud med platt hjässa och förhållandevis lång stjärt. Den har en grå, lång och ganska fyrkantig näbb med rak överkant. I flykten ser den lång- och smalvingad ut och den ser bukig ut som en sjöorre. Den har en lätt och snabb flykt.

Källa: Wikipedia

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto