This post is also available in: EngelskaÄlggräspärlemorfjäril – Brenthis ino

Älggräspärlemorfjäril – Brenthis ino
är en dagfjäril av familjen praktfjärilar med ett vingspann på 33 till 42 millimeter. Vingarnas ovansida är gulröda med svarta teckningar i form. Som namnet visar är dess huvudsakliga värdväxt älggräs, men kan även förekomma på till exempel brudbröd.

Gulröda vingar med jämförelsevis små svarta fläckar och brett svart band längs ytterkanten. Bakvingens undersida är brungul med ett tvärband av ljusa gulaktiga fläckar och utanför detta diffusa mörkbruna ögonfläckar.

Älggräsfjärilen förekommer från kontinentala Europa österut till Japan.