This post is also available in: Engelska

Årta – Anas querquedula

Årta – Anas querquedula
Årtan är liten, bara något större än kricka med en längd på 37 till 41 centimeter och ett vingspann på 59 till 67 centimeter. Årtan är en utpräglad flyttfågel som häckar lokalt över större delen av tempererade och boreala Västpalearktis från Västeuropa till östra Asien. I Europa häckar den lokalt i en rad länder så långt söderut som till de norra Medelhavsområdena. Den övervintrar i nordliga tropiska områden i Öst- och Västafrika, i södra Asien och i Sydostasien. Den flyttar på bred front. I Afrika uppträder den vintertid som strykfågel och flyttar i förhållande till flodområden som svämmar över under olika tidpunkter under säsongen. I Sverige häckar den ganska sällsynt, men förekommer från Skåne och åtminstone upp till Gästrikland, och med ett ytterligare bestånd i Västerbottens och Norrbottens kustland. I Sverige uppskattads det finnas 600 par. Under häckningssäsongen föredrar den små bevuxna, näringsrika, grunda dammar och sjöar med gott om flytande och uppstickande vegetation, och riklig strandvegetation i våtmarksområden som domineras av gräs, som sumpängar, översvämmade åkrar och grunda sötvattenkärr. Under häckningsperioden är årtan allätare men huvudfödan är animalisk och utgörs av insekter och dess larver, kräftdjur, blötdjur men den äter även frön och vattenväxter.

Fotomässigt har det varit en utmaning att få bilder på arten men till slut gick det.

Hanen låter såhär. Ett märkligt unikt ljud onekligen.
Inspelning av Jarek Matusiak från Xeno Canto