This post is also available in: Engelska

Bästa bilderna 2015

Bästa bilderna 2015
I den här portfolion försöker jag plocka ihop bilder som jag kanske är lite extra nöjd med. Det kan vara av olika anledningar. Fotografiskt, utmanande art, ny teknik eller något annat som gör att bilden blivit mer betydelsefull för mig.