This post is also available in: Engelska

Biätare – Merops apiaster

Biätare – Merops apiaster
Den häckar i södra Europa och i delar av norra Afrika och västra Indien. Den är flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika (eller nordvästra Indien för asiatiska fåglar). Den förekommer ibland på våren norr om sitt egentliga utbredningsområde och kan emellanåt häcka i nordvästra Europa. Biätaren blir upp till 27–29 centimeter lång, inklusive de två långa mellersta stjärtfjädrarna. Den har bruna och gula delar på ovansidan, gröna vingar och svart näbb. Könen är lika. Lätet är ett drillande ljud. 2015 valde att häcka på Öland. En del av bilderna är tagna där.

Biätaren är 25–29 cm lång, inklusive de två långa mellersta stjärtfjädrarna, och har ett vingspann på 36-40 cm. Den adulta fågeln har en brokig fjäderdräkt i blått, rödbrunt och gult. Strupen är klargul. Ett mörkt streck skiljer strupen från den iriserande ljusblågröna buken och undergumpen. Även övergump och handpennornas ovansida är blågröna. Hjässa, rygg samt ovansidan armpennorna är rödbruna och gulvita skulderfläckar. Stjärovansidan och handtäckarna är grönaktiga. Vingundersidan är beige med ockratoner och den har en tydlig svart vingbakkant där armpennornas är bredare. Den har en svart ansiktsmask, vit panna och ögats iris är röd. Vingarna är spetsigt trekantig och den flyger med stjärten utspärrad. Näbben är lång, mörk och svagt nedåtböjd. Könen är lika. Lätet är ett drillande ljud.

Den låter såhär.
Inspelning av Norbert Uhlhaas från Xeno canto