This post is also available in: Engelska

Brudsporre – Gymnadenia conopsea

Brudsporre – Gymnadenia conopsea
är en orkidé vars blomdoft påminner om klöver eller nejlikor. Blommans läpp är tredelad och sporren är lång. På ömse sidor om sporrens mynning finns de stora, svagt rosenfärgade märkesytorna, och ovanför dem en stor ståndare med ett litet äggformigt ståndarrudiment på vardera sidan. Kronbladen är rödvioletta. I den täta blomställningen finns mellan 20 och 80 blommor. Bladen är lansettlika och smala. Brudsporrens naturliga utbredningsområde är i norra Europa samt även bergstrakter längre söderut i samma världsdel. Den blommar från maj till augusti.