This post is also available in: Engelska

Brunand – Aythya ferina

Brunand – Aythya ferina
är en and inom gruppen dykänd Brunanden mäter 42-49 centimeter och har ett vingspann på 67-75 centimeter. Könen uppvisar stor könsdimorfism. Som adult har hanen röd iris och mörkgrå till svart näbb med ett tydligt gråblått band innanför näbbspetsen. Den har rödbrunt huvud och hals, grå kroppssida och askgrå vingspegel, svart bröst och bakparti och blekt gråblå rygg som är vattrad med brunaktiga streck. Förr var brunanden ganska sällsynt i Sverige, men har sedan 1850-talet ökat som häckfågel. Det första häckningsfyndet konstaterades på Gotland och i Norrköpingstrakten. I mitten av 1970-talet beräknades det svenska beståndet uppgå till cirka 5.000 par. Brunanden har därefter minskat i antal och idag uppskattas det häcka cirka 1.000 par i Sverige. Som häckfågel påträffas den idag främst på Gotland, Öland, i Östergötland och Uppland. Varför den minskat i antal är oklart, men i och med att arten gärna häckar kring skrattmåskolonier, och de i sin tur har minskat, kan vara en orsak.

De flesta fåglar flyttar kring september-oktober till Danmark eller västra Europa. Många övervintrar dock i södra Sverige, och uppehåller sig mest i söt- eller brackvatten, så länge det är isfritt. Flyttfåglarna anländer i mars–april. er som häckar i palearktis.

Den låter såhär
Inspelning av Peter Boesman from Xeno canto