This post is also available in: Engelska

Dagfjärilsmätare – Geometra papilionaria

Dagfjärilsmätare – Geometra papilionaria
är en fjäril i familjen mätare. Vingspannet är 44-50 millimeter. Den förekommer i skog, på hedar och i kärr där det växer björk. Den är vida spridd över centrala och norra Europa. Den flyger från slutet av juni och in i augusti. Det är en nattfjäril, en mätare, som man kan hitta även under dygnets ljusa timmar. Fjärilen är knallgrön med två hela eller uppdelade vita band på bägge vingovansidorna. Den kan bli drygt 5 cm mellan vingspetsarna.