This post is also available in: Engelska

Dvärgbeckasin – Lymnocryptes minimus

Dvärgbeckasin – Lymnocryptes minimus
är en fågel som tillhör familjen snäppor. Den häckar på myrar från norra Skandinavien österut till östra Ryssland. Vintertid flyttar den till ett stort område från södra Europa till Sydostasien samt i Centralafrika.

Dvärgbeckasinen är bara två tredjedelar så stor som enkelbeckasinen och har mycket kortare näbb. Den mäter 18 till 20 centimeter, inklusive näbb, och den har ett vingspann på 33 till 36 centimeter. Precis som de båda andra svenska beckasinerna har den en fjäderdräkt som går i beige, vitt, brunt och svart och som de båda andra har den ett beige- och svartrandat ansikte men dess ”mittbena” är, till skillnad från de båda andra, mörk. I flykten ser man att den har trubbigare vingspetsar är enkelbeckasinen, spetsig stjärt utan något vitt och den flyger mindre ryckigt än enkelbeckasinen.

Dvärgbeckasinen har ett säreget spelläte som yttras i flykten, ett ihåligt och svårlokaliserat åtta sekunder långt ”ogogåck-ogogåck-ogogåck…”, följt av skrovliga och sisande ljud. Det har liknats vid en avlägset galopperande häst. Lätet hörs sällan, ett dämpat ”gätj” när den skräms upp.

Det låter såhär