This post is also available in: Engelska

Fältsippa – Pulsatilla pratensis

Fältsippa – Pulsatilla pratensis
blommar i maj då fältsippan är cirka en eller två decimeter hög (nedböjd kalk). När frukten är mogen reser sig kalken upp och fröna sprids för vinden. Det sägs att Fältsippan därvid är ruskigt lik den i Sverige (fastlandet) vanligt förekommande Backsippan.

Fältsippa är vanlig på hed- och alvarmark på Öland och Gotland, men förekommer också i de sydliga landskapen samt i Östergötland, Södermanland och kring Enköping i Uppland. Den växer på torra backar och ängar.

Fältsippa är fridlyst i Skåne, Hallands, Södermanlands och Uppsala län.