This post is also available in: Engelska

Göknycklar – Anacamptis morio

Göknycklar – Anacamptis morio
Göknycklar är en orkidé som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen sitter vid basen av stjälken och är korta och breda. Göknycklar börjar blomma vid gökens ankomst första hälften av maj. Blommorna är oftast rödlila och sitter i ett glest och fåblommig ax. Blommornas färg är dock variabel, från rödlila till vit-, rosa- eller grönaktiga. Kalkbladen är ihopstående som en hjälm, läppen är tredelad och sporren kort och uppåtriktad.

Det glesa fåblommiga blomaxet och de hjälmlikt hopstående kalkbladen gör göknycklar lätt att känna igen. Göknycklar växer i ängen eller i en torr betad äng. Ofta kustnära.