This post is also available in: Engelska

Gräshoppsångare – Locustella naevia

Gräshoppsångare – Locustella naevia
Gräshoppsångaren är en fågel som tillhör familjen gräsfåglar (Megaluridae) som tidigare var en del av den idag uppdelade familjen sångare. Gräshoppsångaren är en gråbrun sångare som mäter 12,5–13,5 cm och väger 14–20 gram. Könen uppvisar samma fjäderdräkt med olivbrun ovansida med mörka fläckar och gulvit undersida. Gräshoppsångaren etablerade sig i Sverige ganska sent och observerades första gången 1918. Den ökade sedan fram till 1980-talet, då den stagnerade och sedan började minska i antal. Den förekommer främst i södra och mellersta Sverige och vidare norrut utmed Norrlandskusten. Den flyttar i augusti-september och återkommer till Sverige i maj. Gräshoppsångaren lever främst i fuktiga till halvtorra öppna biotoper med tät undervegetation. Den föredrar ängsmark och tuvängar med enstaka buskar och gärna i anslutning till våtmarker. Den förekommer även i andra öppna landskap med tät undervegetation som vid flodstränder, större diken, i våtmarksutkanter och på hedar. Den lever av spindlar, blötdjur, insekter och deras larver.

Den låter såhär
INspelning av Sonnenburg från Xeno canto