This post is also available in: Engelska

Gråsäl – Halichoerus grypus

Gråsäl
Den fullvuxna sälhanen är mörkgrå med ljusare fläckar. Den fullvuxna sälhonan har mörkgrå fläckar på en silvergrå päls och ungarna (kutarna) är vita. Teckningen är avhängigt av belysningen och hur våt pälsen är. Med sin längd på omkring 250 centimeter och vikt upp till 300 kilogram är hanen klart större än honan som är cirka 180 centimeter lång och 150 till 200 kilogram tung. Huvudet är konformat med mycket låg panna. Hanen har större nosparti än honan.

Under parningstiden bildar gråsälen små flockar men det förekommer också de som lever hela året i grupp. I flocken finns i genomsnitt 6 honor och en hane. I större flockar kan det finnas flera hanar med var sitt harem. Strider mellan hanarna förekommer endast sällan. Oftare ser man mindre hanar som visar undergivenhet mot en dominant hane. Parningen sker ungefär två veckor efter födseln av de unga gråsälarna, när honan slutar att ge di.

Dräktigheten varar i drygt 11 månader men embryot vilar en tid efter befruktningen. Digivningsperioden är med 2 till 3 veckor, vilket är påfallande kort. Honor blir könsmogna efter cirka 5 år, och hanar ett år senare, men ofta tar det 4 år till innan hanarna kan etablera ett harem.

Livslängden ligger vid 40 år och den äldsta kända individen blev 46 år gammal.