This post is also available in: Engelska

Guckusko – Cypripedium calceolus

Guckusko – Cypripedium calceolus
Guckuskon är en orkidé som växer vilt i Sverige. Den är mycket olik de andra svenska orkidéerna. Till skillnad från alla övriga släkten har den två fertila ståndarknappar av obetydlig storlek, nämligen de två, som står på ömse sidor om könspelarens bas. Den mittersta och största ståndaren är däremot steril, ett så kallat staminodium, och känns hos denna art igen på sin tunglika form och små mörkröda fläckar. En annan egendomlighet är den blåsformiga, ihåliga läppen (hos denna art av ljusgul färg och fast, vaxlik konsistens). Denna läpp är under blomningen riktad framåt och genom en så stark bakåtböjning av blomskaftet att blomman stjälper över. Framför staminodiets rödfläckiga skiva finns den öppning som leder in till läppens ihålighet. En insekt som kryper ned denna väg, passerar över det stora, skivlika märket (här bildat av 3 märkesflikar) och detta blir då pollinerat, om insekten medfört något pollen utifrån. Guckuskon är genom sin stora och säregna blomma en av de märkligaste i Sveriges flora. Den förekommer som en sällsynthet här och där i flera av de mellersta landskapen upp genom Norrland. Dess växtplatser är hasseldungar och andra skuggrika lövskogar. Även i Norge och Finland är den spridd upp till polcirkeln. Vanligen blommar den före midsommar. Den finns i hela Europa ned till Alperna och Pyrenéerna. Den är till skillnad från flera andra av Sveriges orkidéer lätt att odla.