This post is also available in: Engelska

Gulyxne – Liparis loeselii

Gulyxne – Liparis loeselii
är en art i familjen orkidéer. Arten är knuten till hävdade kalkrika kärr, så kallade rikkärr och anses hotad både i Sverige och i övriga Europa.

Gulyxne är en lågväxt, ljust gulgrön orkidé med kort blomstängel. Stjälken är kantig och har oftast två nästan motsatta blad som sitter basalt. Bladen är brett lansettlika, omkring fem centimeter långa, och ljusgröna med en fettartad glans. Gulyxne blommar i juni-juli med gulgröna blommor som sitter i ett glest ax. Blommorna är omkring en centimeter breda och har långa smala kalkblad och en uppåtriktad smal läpp, sporre saknas.

Gulyxne har mycket speciella blommor som inte liknar någon annan orkidé.

Gulyxne är sällsynt och förekommer i några få syd- och mellansvenska landskap, från Skåne till Gästrikland. Den växer i kalkrika så kallade extremrikkärr nära kusten.

Källa:Wikipedia, virtuella floran