This post is also available in: EngelskaKapverdepetrell / Desertaspetrell – Pterodroma feae/deserta

Kapverdepetrell / Desertaspetrell – Pterodroma feae/deserta
Kapverdepetrellen häckar i Kap Verdeöarna, på de fyra öarna Fogo, Santo Antão, São Nicolau och Santiago. Utanför häckningssäsongen lever den pelagiskt i östra Atlanten. Den är nära släkt med madeirapetrellen (Pterodroma madeira). Det råder delade meningar huruvida desertaspetrell (P. deserta) ska betraktas som en underart. Bland annat Clements et al 2014 inkluderar desertas i feae, liksom Sveriges ornitologiska förenings taxonomikommitté som då kallar feae för atlantpetrell.

Fågeln har setts vid upprepade tillfällen i Västeuropa, men med tanke på att desertaspetrell och kapverdepetrell är mycket svåra att skilja åt har ingen av dessa fåglar med säkerhet artbestämts till den ena eller andra arten. Likaså finns ett antal observationer där inte heller maderiapetrell gått att utesluta, däribland tre fynd i Sverige från Västkusten.