This post is also available in: Engelska

Kärrsångare – Acrocephalus palustris

Kärrsångare – Acrocephalus palustris
Kärrsångaren är ungefär 13 centimeter lång och har en vingspann på 17 till 21 centimeter. Vikten är ungefär 11 till 14 gram. Ovansidan är gråbrun och undersidan gulvit. Den har vitaktig strupe och spetsig näbb. Till utseendet är den svår att skilja från rörsångaren, men den är gråare på ryggen, pannan är mindre platt och näbben är inte lika spetsig. Könen är lika.

Den bygger ett skålformat bo av gräs och vasstrån som den ofta hänger mellan brännässlor eller sädesstrån. 3-5 ljust blåaktiga ägg som ruvas i ca 2 veckor omväxlande av båda föräldrarna. Ungfåglarna flygga efter ytterligare ca 2 veckor.

Kärrsångaren är en skygg fågel som lever i tät vass, buskar och åkrar i närheten av vattendrag. Den upptäcks oftast p.g.a. sin intensiva sång under försommarnätter. Den är en skicklig imitatör som härmar en mängd olika fågelläten. Även läten från fåglar i vintervistet i Afrika kan vävas in i sången. Tackvare detta kan den mycket skicklige fågelkännaren t.o.m. utröna var i Afrika en kärrsångare övervintrat

Kärrsångaren flyttar i augusti till tropiska Afrika och återkommer i maj. Den är en av de flyttfåglar som anländer senast på våren.

Så här låter sången
Inspelning av Simar från Xeno-canto