This post is also available in: Engelska

Kornsparv – Emberiza calandra

Kornsparv – Emberiza calandra

är den största fågeln i familjen fältsparvar. Som ensam art brukar den placeras i släktet Miliaria, men vissa placerar den istället i det större släktet Emberiza. Kornsparven häckar i södra och centrala Europa, i ett bälte österut till Mongoliet, och populationen i Nordeuropa har minskat betydligt. Den är en kraftigt byggd fågel och kan i storlek och teckning jämföras med en sånglärka. Kornsparven är på ovansidan mörkstreckat gråbrun och har en beige-gråvit undersida med några svarta streck på strupen, bröstet och kroppssidorna. Den sparvlika, kraftiga näbben är gulskär på sidan. Könen är lika i teckningen, men hanen är betydligt större än honan, kroppsbyggnaden är 20 procent mer. Flykten går i djupa bågar. Vid kortare förflyttningar hänger den ofta med benen. I skåne övervintrar en koloni på runt 200 individer sedan många år.

Den låter såhär
inspelning av José Carlos Sires from Xeno canto