This post is also available in: Engelska

Korttålärka – Calandrella brachydactyla

Korttålärka – Calandrella brachydactyla

Korttålärkan är en liten blek lärka, mindre än sånglärkan. Den är mörkstrimmigt gråbrun på ovansidan och vit undertill och har kraftig, spetsig näbb. Den har blek panna, mörka fläckar på var sida om halsen och mörk stjärt. Könen är lika.

Alla populationer utom de som häckar allra längst söderut är flyttfåglar och övervintrar söder om Sahara och i Indien. Arten är en ganska vanlig gäst i norra Europa på våren och hösten.

Korttålärkan är över stora delar av sitt utbredningsområde en vanlig fågel på torrt öppet land och i jordbrukområden. Den bygger bo på marken och lägger två till tre ägg. Den livnär sig av frön och insekter, de senare särskilt under häckningssäsongen.

Sången varierar mellan ett torrt kvittrande och en mer varierad och härmande melodi.

Den låter såhär
Inspelning av Thijs Fijen från Xeno canto