This post is also available in: Engelska

Ljungpipare – Pluvialis apricaria

Ljungpipare – Pluvialis apricaria
Ljungpiparen mäter 25-28 centimeter lång, har ett vingspann på 53-59 centimeter och väger mellan 150 och 220 gram. Den är en ganska långbent vadare, med en något kompakt kropp, men mindre och något smalare än kustpiparen. De har gråbrun ovansida med beigegula och vita fläckar. På våren och under häckningstiden har den svart buk och svart strupe, inramad av en vit rand. Honorna är inte lika kontrastrika som hanarna men det finns en stor variation i den svarta färgningen, så att det inte alltid är möjligt att skilja könen åt.

Den kan vara mycket svår att särskilja ifrån amerikansk- och sibirisk tundrapipare, medan den lättare skiljs ifrån kustpipare som saknar de gula tonerna i fjäderdräkten och som i flykten har bredare vingar som inte är lika spetsiga. Ljungpipare är en flyttfågel som häckar i norra Europa, västra Asien på Sibiriska tundran, och på nordöstra Grönland. Den övervintrar i Storbritannien, på Irland, lokalt i Västeuropa från Danmark och söderut till Portugal och kring Medelhavet, vilket även omfattar Nordafrika.

I Sverige häckar ljungpiparen över stora delar av landet. I norr häckar många på fjällhedar. Det största beståndet i södra Sverige finns på alvaret på Öland. Båda den ”sydliga” och den ”nordliga” typen häckar i Sverige

Såhär låter den
Inspelning av Stein Ř. Nilsen från Xeno-canto