This post is also available in: Engelska

Nästrot – Neottia nidus-avis

Nästrot – Neottia nidus-avis
Nästrot har ett särpräglat utseende då hela växten saknar klorofyll. Ytterligare två svenska orkidéarter delar denna egenhet: korallrot (Corallorhiza trifida) samt skogsfru (Epipogium aphyllum). Arten blir 10–40 centimeter hög och saknar riktiga blad men har flera bladslidor kring stjälken. Nästrot blommar i juni och har väldoftande blommor med samma ljusbruna färg som växten i övrigt. Blommornas form med en lång mot spetsen kluven läpp avslöjar artens släktskap med tvåblad (Listera ovata) och spindelblomster.

Bör i blommande tillstånd inte kunna sammanblandas med någon annan art. Andra klorofyllösa orkidéarter är utseendemässigt helt olika nästroten. Den största förväxlingsrisken är då kanske snarare utblommade exemplar av den likaså klorofyllösa ljungväxten tallört Monotropa hypopitys men den har runda, inte alls orkidélika kapslar med ett utskjutande stift.

Nästrot trivs bäst där det är skuggigt och fuktigt helst på kalkrik mulljord. Typiska växtplatser är lundar, skogskärr och örtrika granskogar.

I Sverige finns nästrot upp till Jämtland. Den kan vara lokalt ganska vanlig, framförallt där jorden är kalkhaltig men är för det mesta ganska sällsynt. I övriga Norden finns den även i Danmark, södra Norge och södra Finland. Världsutbredningen är ganska nordlig och omfattar Europa och Asien.