This post is also available in: Engelska

Nattskärra – Caprimulgus europaeus

Nattskärra – Caprimulgus europaeus
Nattskärran är välkamouflerad. Dess fjäderdräkt är vattrad i grått, svart och rostgult med längsgående svarta fläckar. Hos hanen har de tre främsta handpennorna en stor vit fläck på mitten, och de två yttersta stjärtpennorna på varje sida har vit spets. Hos honan, som för övrigt utmärks genom något dunklare färger, är dessa partier rostgula istället för vita. Den mäter 26-29 centimeter och har ett vingspann på 57-64 centimeter. Hane och hona är lika stora. Nattskärran har ett stort, platt huvud med en mycket kort men bred näbb som omges av borst som sitter fast vid näbbroten. De korta fötterna med starkt förlängd mittå ses sällan när fågeln observeras i fält. I flykten verkar den betydligt större och falkliknande.

Nattskärran är en utpräglad flyttfågel som häckar i Palearktis i ett område som sträcker sig från nordvästra Afrika över stora delar av Europa, så långt norrut som mellersta Storbritannien, Norrlandskusten i Sverige och mellersta Finland och österut genom södra Ryssland, Mongoliet och de nordliga delarna av mellersta Kina.

I Sverige är nattskärran rödlistad. 2005 kategoriserades den som sårbar och 2010 som nära hotad i Artdatabankens rödlista.[4] 2015 ansågs hotläget vara ännu bättre, omkategoriserades som livskraftig och finns därmed ej längre med på rödlistan.[

Såhär låter nattskärran
inspelningen av Krzysztof Deoniziak från Xeno canto