This post is also available in: Engelska

Orre – Tetrao tetrix

Orre – Tetrao tetrix
är en fågel i familjen fälthöns och underfamiljen skogshöns. Orren är en stannfågel som förekommer i norra Palearktis, främst i hed- och myrlandskap i anslutning till skog. Inför häckningen, som sker tidigt på våren, spelar orren på specifika spelplatser. Orren känns lätt igen på sin kluvna stjärt. Hanen (tuppen) är, förutom de stora röda ögonbrynen, svart med blåskiftande hals och bakrygg. Bilderna här är fotade under spel. Läs mer!

Här hittar du en liten filmsnutt