This post is also available in: Engelska

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus
är en stor och kraftfull falk med distinkt teckning i svart/grått och vitt. Ryggen är mörk och undersidan är ljus, med tät grå vattring. Ansiktsmasken är skarp med tydlig falkmustasch. Kroppslängden är 40-50 cm, vingspannet 80-110 cm (hanen de mindre värdena, honan de större). Hannen är ungefär kråkstor, honan som en korp.

Pilgrimsfalken har delats upp i en mängd underarter. Clements et al. 2016 delar in den i 19 underarter fördelade i femton grupper.[4] Här betraktas berberfalken som underart till pilgrimsfalk, vilket allt oftare sker. Sveriges ornitologiska förenings taxonomikommitté betraktar den dock fortfarande som en egen art, Falco pelegrinoides.

En störtdykande pilgrimsfalk kan komma upp i en hastighet av 320 km/h eller mer, vilket gör att den brukar betecknas som världens snabbaste djur.

Den låter såhär
Inspelning av Tom Beeke från Xeno canto