This post is also available in: Engelska

Rapsfjäril – Pieris napi

Rapsfjäril – Pieris napi
är en av de allmänt förekommande dagfjärilarna i Norden. Den trivs i de flesta levnadsmiljöer och uppträder i två generationer per säsong i den största delen av landet och kan förekomma i tre generationer i södra delarna av Sverige. Värdväxt är korsblommiga växter som till exempel löktrav och ängsbräsma. En relativt liten fjäril, med ett vingspann på 35 till 45 millimeter. Vingarna är på översidan mestadels vita, med inslag av grått eller svart; undersidan är gulaktig med grön pudring utmed vingribborna. Den gula färgen och pudringen på undersidan av bakvingen är svagare i den andra generationen. Framvingen slutar i en mörk fläck framåt. Rapsfjärilen liknar släktingarna kålfjäril och rovfjäril, men hos dessa arter är pudringen på undersidan av vingarna inte koncentrerad kring vingribborna.
Larven har korta hår och är grön med gula ringar. Puppan är antingen helt grön eller gulvit och täckt av svarta fläckar.
Vanligt förekommande i hela Norden samt i alla tempererade regioner i Europa, Asien och Nordamerika.