This post is also available in: Engelska

Röd skogslilja – Cephalanthera rubra

Röd skogslilja – Cephalanthera rubra
Röd skogslilja är en medelstor orkidé med krypande jordstam. Stjälken är ganska spenslig och finhårig upptill. är praktfull, slank och högvuxen med ett ax av upp till dussinet stora, glest satta, rosenröda blommor. Bladen sitter glest och är brett lansettlika och något trubbiga. Röd skogslilja blommar i juni-juli med stora rosaröda blommor som sitter glest. De yttre kalkbladen är utbredda och de inre hopstående, läppen är spetsig och har mörkt rosenröd kant och vit insida med upphöjda krusiga åsar. Könspelaren är röd. Blommornas stödblad är längre än det finludna fruktämnet.

Röd skogslilja kan inte förväxlas med någon annan svensk växt, men kan korsa sig med vit skogslilja (C. longifolia) och bilda en intermediär hybrid med rosa blommor som brukar kallas hybridskogslilja. En bild på denna kan ses i bildgalleriet. Röd skogslilja är mycket sällsynt, utom på vissa platser på Gotland. Den växer i torra mullrika och örtrika skogar på kalkrik mark, ofta i tallskog. Arten finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är där placerad i kategorin missgynnad (NT). Den är fridlyst liksom alla andra orkidéer.