This post is also available in: Engelska

Rödbena – Tringa totanus

Rödbena – Tringa totanus
När man anländer till Gotland för sommarvistelsen så är rödbenan den första vadaren som utmärker sig. Den är ganska högljudd och stissig. Reagerar ofta när man närmar sig med varningsläten som får hela viken att lyfta. Inte en fotografs favoritfågel. Men den är oerhört vacker med sina knallröda ben i adult fas. Ungfåglarna har gulaktiga ben vilket mer än en gång fått mig att upphetsat tänka gulbena. I flykten visar den en tydlig vit kil längs med ryggen och breda vita bakkanter på vingarna som har svarta handpennor. I vinterdräkt är den mindre vattrad, lite dovare och gråare än om sommaren. Den är cirka 30 cm lång och har ett vingspann på 59-66 cm. Den väger ungefär 130 gram.

I Sverige häckar nominatformen T. t. totanus och den förekommer i södra Sverige och upp längs med väst- och östkusten upp till Stockholmstrakten, vid den nordligare halvan av norrlandskusten och i fjällen. Rödbenan finns även på sydsvenska höglandet och sporadiskt i Norrlands inland. I Sydsverige lägger den sina ägg från april, men i landets nordliga delar kan det dröja ända till mitten av juni. I södra Sverige, framförallt i Skåne övervintrar ett mindre antal rödbenor av underarten robusta. Vid några fåtal tillfällen har individer av den inhemska underarten totanus observerats under vintern.

De häckar nästan var som helst där det finns mycket vatten, ofta många i närheten av varandra. Boet är ofta placerat dolt i en tuva, men ibland kan det ligga helt öppet, om boet till exempel ligger mitt i en skrattmåskoloni. De lägger 3-5 gulbruna ägg som har bruna fläckar. Båda föräldrarna ruvar äggen som kläcks efter 22-24 dagar. Efter ytterligare en månad är ungarna flygfärdiga.

Rödbenan är vaksam och talar om för hela sin omgivning när en fara hotar. Om man kommer för nära boet flyger hon ängsligt runt omkring och varnar med enstaviga ”kly, kly, kly”.

Såhär låter den!
Inspelning av Gunnar Fernqvist