This post is also available in: EngelskaSalskrake – Mergellus albellus

Salskrake – Mergellus albellus 
är en and som tillhör underfamiljen Merginae och ensam art i släktet Mergellus. Salskraken är morfologiskt lik skrakarna i släktet Mergus men är genetiskt någonstans mitt emellan de typiska skrakarna och kniporna i släktet Bucephala. Salskraken placeras som ensam art i sitt släkte Mergellus men placeras ibland, trots sitt genetiska släktskap med kniporna, i släktet Mergus. Salskraken hybridiserar mycket sällsynt med knipa (B. clangula).

Salskraken är en ganska kompakt skrake, mer formad som en knipa‚ och den mäter 38–44 cm och har ett vingspann på 56–69 cm. Den adulta hanen är omisskännlig i sin distinkta kritvita dräkt med svarta partier som den svarta fläcken runt ögat. Den adulta honan och juvenilen är gråfärgad med rödbrun nacke och hjässa och vit kind. Näbben är kort och grå. I Sverige förekommer den som häckfågel enbart i Lappland men förekommer även vintertid i södra Sverige utmed vissa kuststräckor.

Den låter såhär
Inspelning av Stuart Fisher från Xeno canto