This post is also available in: Engelska

Sankt Pers nycklar – Orchis mascula

Sankt Pers nycklar – Orchis mascula
är en art i familjen orkidéer som tillhör släktet nycklar . Den är vanlig på Ölands och Gotlands ängar. Växtens storlek och lysande blomställning gör den till en karaktärsväxt för dessa ängar under juni månad. Dessutom förekommer den i Skåne och Blekinge samt sällsyntare i några andra landskap upp till Roslagen och Åland. I Norge finns den på ängar utmed kusten ända upp till Lofoten. Som ett gott kännemärke kan framhållas den uppåtriktade sporren och de hela, rundade knölrötterna. Sankt Pers nycklar är antagligen den vanligaste svenska orkidén. Den är vanligen rosaviolett och mera sällan vit. Sankt Pers nycklar är en av de orkidéer som blommar tidigast. Trots att den är ganska ovanlig är Sankt Pers nycklar ändå den vanligaste arten i släktet nycklar (Orchis) och också den som har den största utbredningen. Den kan på lämpliga lokaler förekomma i stort antal, till exempel på Öland och Gotland. Den växer på torr kalkrik mark, i ängar, skogsbryn och lundar. Första fynduppgift är från Lummelunda, Gotland där Linné upptäckte den under sin öländska och gotländska resa år 1741, fyndet publicerade 1745.

Källor: wikipedia och den virtuella floran