This post is also available in: Engelska

Sävsparv – Emberiza schoeniclus

Sävsparv – Emberiza schoeniclus
Sävsparv är en fågel som tillhör familjen fältsparvar. Kroppen är ovan svart med breda, brunaktiga fjäderkanter, stjärten är svartaktig. Huvudet och strupen är hos hannen svarta, med vit halsring. Honan har huvudet ovan och örontäckarna småfläckiga av svart och brunt samt saknar vit halsring. De undre kroppsdelarna är vita, sidorna med längsgående brunaktiga fläckar. Längden är 14-16 centimeter. Sävsparven lever i vassar, vid sankmarker, i fjällbjörkskog och i den lågalpina zonens videbälten. I vissa fördelaktiga områden kan de leva så tätt intill varandra att det kan upplevas som en gles kolonibildning. Boet placeras på eller nära marken, i en tuva eller under omkullvräkt vass. Äggen, 4-6 stycken, är brungrå med svartaktiga teckningar. Sävsparven lägger ofta två kullar under perioden maj till juni och båda föräldrar hjälper till med ruvningen som varar i 13-14 dygn.

Källa:Wikipedia

Den låter såhär
Inspelning av Dave Curtis från Xeno canto