This post is also available in: Engelska

Skärpiplärka – Anthus petrosus

Skärpiplärka – Anthus petrosus
Som de flesta andra piplärkor har den ett oansenligt utseende på marken, mestadels mörbrun på ovansidan och kraftigt streckat mattgul undertill. Den har mörka ben, gråvita stjärtsidor och en ganska lång mörk näbb. Den upplevs ”murrig”. Den mörka fjäderdräkten är en anpassning till de klippiga kuster där den häckar och övervintrar. Vissa nordliga fåglar kan bli rosaaktiga på undersidan och blekare på huvudet på sommaren och därmed likna den närbesläktade vattenpiplärkan. Sången och sångflykten liknar ängspiplärkans, men med en spetsigare, mer metallisk klang.

Källa:Wikipedia

Den kan ni höra här
Inspelning av julien Rochefort från Xeno-canto