This post is also available in: Engelska

Skedstork – Platalea leucorodia

Skedstork – Platalea leucorodia
är en art i familjen ibisar med säregen platt skedformad näbb som gett fågeln dess namn.

Skedstorken är omisskännlig på nära håll med sin svarta spadlikt tillplattad näbb med gul spets. Fjäderdräkten är vit och benen är mörka. I häckningsdräkt har den en yvig tofs och en gulbrun fläck på bröstet. I flykten skiljer den sig från vita hägrar genom att liksom storkar och andra ibisar flyga med utsträckt, ej indragen hals. Ungfågeln har skär näbb, skära ben och svarta Fågeln födosöker på ett mycket typiskt sätt genom att hålla ner näbben i vattnet och svänga från sida till sida medan den vadar fram. Den lever av mollusker, småfisk och kräftdjur.

Skedstorken häckar i stora vassträsk med inslag av träd och buskar. Den bygger ett plattformslikande bo och lägger i snitt 3-4 ägg, men upp till 7 ägg har observerats. Den lägger en kull per häckningssäsong och äggen ruvas av båda föräldrar i 24-25 dagar. Paret som lever monogamt tar hand om ungarna i 45-50 dagar tills de är flygga.

De sex skedstorksarterna i släktet Platalea med sina säregna näbbar ansågs tidigare utgöra en egen underfamilj i familjen ibisar. DNA-studier visar dock att skedstorkarna är närmare släkt med asiatiska och afrikanska ibisarter än vad de senare är släkt med amerikanska ibisarter.

Den låter såhär
Inspelning av Stanislas Wroza från Xeno canto