This post is also available in: Engelska

Skogsnätfjäril – Mellicta athalia

Skogsnätfjäril – Mellicta athalia
Skogsnätfjäril är en fjärilsart som beskrevs av S.A. von Rottemburg 1775. Mellicta athalia ingår i släktet Mellicta och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Det är en orange fjäril med ett brunsvart nätliknande mönster som förekommer i stora delar av Europa och Asien. Tiden för larven att utvecklas färdigt varierar mycket. I vissa fall hinner denna fjäril med ett par generationer under sommarsäsongen, men i andra fall kan larven övervintra flera vintrar innan den förpuppas och förvandlas till imago, den fullbildade fjärilen. Denna fjäril, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra olika stadier; ägg, larv, puppa och fullvuxen (imago). En sådan förvandling kallas för fullständig metamorfos.

Flygtiden, den period när fjärilen är fullvuxen, infaller i juni-augusti. I norra delarna av utbredningsområdet (se nedan) flyger den i en generation under denna tid, men i söder i flera generationer. Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen på värdväxtens blad. Ur ägget kläcks larven. Värdväxter, de växter larven lever på och äter av, är olika arter i bland annat kovallsläktet, grobladssläktet och veronikasläktet.

Larven växer relativt långsamt och övervintrar innan den är fullvuxen. Nästa vår växer den oftast färdigt och förpuppas. En viss andel av larverna övervintrar dock en gång till eller till och med flera gånger innan de förpuppas. Efter ett par veckor kläcks den fullbildade fjärilen ur puppan och en ny flygtid börjar. I varmare områden hinner denna fjäril utveckla en generation till under sommaren.

Skogsnätfjärilens utbredningsområde sträcker sig från Europa genom Ryssland och de tempererade delarna av Asien till Japan. Den förekommer i hela Norden utom Island, högre bergstrakter och Norges västkust.