This post is also available in: Engelska

Snatterand – Anas strepera

Snatterand – Anas strepera
Snatteranden är med en längd på 46–56 cm, ett vingspann på 78–90 cm och en vikt på 850-1 000 gram, något mindre än gräsanden. I jämförelse är snatteranden något slankare och har smalare vingar. I alla dräkter har den en vitaktig buk. En av dess mest arttypiska karaktärer är dess vita vingspegel men den kan vara mycket liten eller helt saknas hos juvenila fåglar och syns bäst hos adulta hanar.

Hanen i praktdräkt är huvudsakligen fint gråvattrad, med matt gråbrunt huvud och stjärt, och markant svart över- och undergump. Dess längsta skulderfjädrar är mörka med bred ljust gråbeige bräm. Vingovansidan är grå med en vit och en svart vingspegel, och har svarta och roströda partier på armtäckarna. Näbben är gråsvart och benen klargula.

Hona, och hane i eklipsdräkt, liknar gräsand, men skiljs främst på den vita vingspegeln, de mörkgrå tertialerna, den annorlunda färgade näbben med obruten mörk näbbrygg omgiven av orange kanter, och den ljusa buken. Juvenilen uppvisar större kontrast mellan det gråtonade huvudet och den varmbruna kroppen, till skillnad från den mer jämnt ljusbruna gräsanden i samma dräkt.

I Sverige förekommer snatterand som häckfågel lokalt, sparsamt till sällsynt, vanligtvis så långt norrut som Gästrikland men det finns spridda häckningar så långt norrut som Luleå.

Den låter såhär
Inspelning av Jarek Matusiak från Xeno canto