This post is also available in: Engelska

Snok – Natrix natrix

Snok – Natrix natrix
Grundfärgen varierar vanligen från gröngrå till brun. Oftast har snoken små mörka prickar längs ryggen, och nästan alla individer har vita eller gula fläckar på vardera sida av nacken. Se dock gotlandssnoken nedan. Snoken är inte giftig och uppträder inte aggressivt mot människor. Färgen kan variera betydligt mellan individer, från grå till svart, över brunt och grönaktigt, men snoken kan vanligtvis kännas igen på det ljusa mönstret på halsen. Snoken blir upp till 130 centimeter lång och väger ca 2,5 kg, dock vanligen mindre. Ryggfjällen är långsmala, och fjällen på undersidan av stjärten är ordnade i två rader. Snokens huvud har stora fjäll, till skillnad från huggormen som har små. Pupillerna är runda, där huggormen har långsmala.