This post is also available in: Engelska

Spetsbergsgås – Anser brachyrhynchus

Spetsbergsgås – Anser brachyrhynchus
är en fågel som tillhör släktgruppen gäss inom familjen änder. Spetsbergsgåsen är mycket lik sädgåsen. Spetsbergsgåsen har dock rosafärgade fötter och fjäderdräkten är ljust gråblå på rygg och framtill på vingarna. Stjärten är vit med ett smalt ljusgrått tvärband innanför den vita breda bård som avslutar stjärten. Dess huvud är mörkt och den har kort hals och näbb. Näbben är rosafärgad och svart. Spetsbergsgåsen väger ungefär 2,5 till 3,5 kilogram, är 60 till 70 centimeter lång och har ett vingspann på cirka 130 till 170 centimeter. Den är alltså något mindre än sädgåsen.

Kacklet liknar bläsgåsens, men lätena skiljer sig mycket mellan hanar och ungfåglar, som har högt liggande läten, och honor som har lägre och mer nasala.

Spetsbergsgås häckar på Grönland, Svalbard, främst på Spetsbergen och Island, särskilt i Hofsjökull-glaciärens avrinningsområde. Spetsbergsgåsen ansluter sig till andra gåsarter under flyttningen. Deras vinterområde ligger i Storbritannien och Irland, i Belgien och Nederländerna, i norra Tysklands kustområden och i Danmark. De fåglar som övervintrar i Storbritannien häckar på Grönland och Island. I det inre av Europa påträffas de endast mycket sällan.

Den låter såhär
Inspelning av Stein Ø. Nilsen från Xeno canto