This post is also available in: Engelska

Stenknäck – Coccothraustes coccothraustes

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
är en stor fink med mycket kraftig näbb. Den är brun på ovansidan och askgrå med rostbrun anstrykning på undersidan. Stjärten och vingpennorna är svarta, den förra i spetsen, de senare i infanet försedda med en vit fläck. I flykten syns tydligt ett vitt vingband, även på undersidan. Honan har mer dämpade färger än hannen, i övrigt är könen lika. Kroppslängden är 18-19 centimeter och vikten cirka 50-60 gram. Läs mer!

Lyssna på Stenknäck!
Inspelning av Terje Kolaas