This post is also available in: EngelskaStörre beckasinsnäppa – Limnodromus scolopaceus

Större beckasinsnäppa – Limnodromus scolopaceus
är en medelstor vadare. I adult häckningsdräkt har större beckasinsnäppa matt gulaktiga ben och mycket lång, rak och mörk näbb. Den har mörk hjässa och tygelstreck, och ljusare lite rödaktigt ögonbrynsstreck. Ovansidan är vattrad i mörkbruna nyanser medan undersidan är mer rödaktig. Strupe och bröst är ljusare och fläckat, och kroppsidan streckad. Stjärten är streckad i svart och vitt. I vinterdräkt är den övervägande grå med ljusgrått huvud, mörkt tygelstreck och vitt ögonbrynsstreck. Bröstet är ljusgrått med ljusa fläckar medan buken och undergumpen är vit.

Större beckasinsnäppa är mycket lik mindre beckasinsnäppa, och i vinterdräkt är de mycket svåra att skilja, men den senare återfinns inte lika ofta i närheten av färskvatten som större beckasinsnäppa. Den kan även förväxlas med spovarna i släktet Limosa som också har långa raka näbbar, men dessa fyra arter är större och har tvåfärgade näbbar.

Den häckar på våt tundra och placerar sitt bo direkt på marken, gärna i närheten av vatten. Den födosöker genom att sticka ned den långa näbben i våt lera eller i bottnen i grunt vatten. Den lever främst av insekter, blötdjur, kräftdjur och havsmaskar, men kan även äta växtmaterial.

Den låter såhär
Inspelning av Patrik Åberg från Xeno canto