This post is also available in: Engelska

Större dagsvärmare – Macroglossum stellatarum

Större dagsvärmare – Macroglossum stellatarum
är en insekt i familjen svärmare (Sphingidae). Arten migrerar varje år söderut under vintern. Den fullt utvecklade insekten har en vingbredd på mellan 45 och 50 millimeter. Larven lever till största delen på måror och förpuppas i en markliggande kokong (spunnen).

Den större dagsvärmaren har en lång snabel och kan hovra i luften medan den suger nektar och ger då ifrån sig ett surrande ljud som påminner om kolibrins. Arten är dagaktiv, i synnerhet i starkt solsken, men även i gryning och skymning. Den har även setts flyga när det regnar, vilket är ovanligt för dagaktiva svärmare.

Det har gjorts flera studier av den större dagsvärmarens synförmåga, och det har påvisats att den har en ganska god förmåga att lära sig färger.

Större dagsvärmare är en migrerande art som varje år kommer in i Sverige och som hittills har tagits från Skåne till Luleå. Den parar sig tidigt och kan få avkomma som kan påträffas i Sverige på sensommaren. Den kan ej övervintra i Sverige.