This post is also available in: Engelska

Större gulbena – Tringa melanoleucaI

Större gulbena – Tringa melanoleucaI
kroppsformen påminner större gulbena om en framtung gluttsnäppa. Större gulbena har precis som gluttsnäppan ett mörkt, vattrat bröst som är ganska ganska grovt tecknat och som kontrasterar tydligt mot den vita basen. Övergumpen är vit. Den har även mycket svart på skuldror och rygg i häckningsdräkt. Adulta individer har långa gula ben. Dess näbb är lång, något uppåtböjd, tunn och mörk med ljus bas och den är längre än huvudet. Även lätet är gluttsnäppeliknade.

Länge trodde man att större gulbena och mindre gulbena var varandras närmaste släktingar. DNA-studier visar att detta dock är felaktigt. Istället står större gulbena nära gluttsnäppa, och dessa båda arter bildar tillsammans med svartsnäppa en mycket närbesläktad grupp. Trots detta uppvisar just dessa tre arter alla de karaktäristiska olika benfärger som går att finna inom släktet Tringa, vilket visar att denna karaktär är parafyletisk. Denna grupp omfattar också de största arterna inom släktet, utöver willet

I Sverige har den påträffats fyra gånger: Kapelludden på Öland i augusti 1976, Helgumsjön i Ångermanland i juni 1995, Skillinge i Skåne i januari 2013 samt en individ på ett antal lokaler på Västkusten i december och januari 2017-2018.

Den låter såhär
Inspelning av J.R. Rigby från Xeno canto